Tagasi ETBL-i avalehele

Varep, Endel

Endel Varep (3. IX 1915 Staraja Russa – 13. IV 1988 Tartu), geograaf, geograafiakandidaat (1948). Oli sündinud sõjaväearsti peres, kasvas Pärnu lähedal Pustuski.

Lõpetas 1938 Tartu Ülikooli, töötas aastast 1945 samas õppejõuna (1947–68 geograafiakateedri, 1968–75 füüsilise geograafia kateedri juhataja, aastast 1975 professor).

Uurimusi Eesti loodusgeograafia, maastikuteaduse (avaldas 1959 Eesti esimese maastikulise (geomorfoloogiale tugineva) rajoneeringu ja enim esinevate maastikutüüpide skeemi, 1978 täiendas seda), asulastiku kujunemise, ajaloolise geograafia (klaasikodade paiknemise), kartograafia ajaloo, looduskaitse ja kodu-uurimise alalt. Tema trükis ilmunud tööde nimekiri sisaldab 502 artiklit, neile lisandub 2286 entsüklopeediates ilmunud artiklit.

Oli Eesti maakohtade ja nende nimeloo parimaid tundjaid ning „Eesti nõukogude entsüklopeedia” sellealaste artiklite viljakaimaid autoreid.

Oli 1950. aastate alguses esimesi looduskaitse ideede propageerijaid Eestis (Eesti Looduseuurijate Seltsi looduskaitsesektsiooni esimees aastast 1952). Eesti Geograafia Seltsi asutajaid (1956–85 aseesimees) ning Eesti NSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni (1955–72 aseesimees), Eesti Looduskaitse Seltsi asutajaid (1966) ja Kodu-uurimise Komisjoni ellukutsujaid.

Koostanud kogu Eestit hõlmava käsiraamatu „Kas tunned maad” (1965), osalenud monograafiate „Eesti järved” (1968, Eesti NSV riiklik preemia 1972) ja „Looduskaitse” (1973) ning koguteose „Eesti. Loodus” (1995) koostamises.

Hindamatu väärtus on tema arhiivil, mille kohanimekartoteek (üle 94 000 sedeli) asub Eesti Keele Instituudis.

Eesti Looduskaitse Seltsi auliige (1979), NSV Liidu Geograafia Seltsi auliige (1980).

Tema abikaasa Elsa Varep (14. IX 1908 – 28. X 1955, sündinud Pastak), bioloogiakandidaat (1947), oli botaanik ja uuris peamiselt soode taimkatet.

Vend Peeter (Mihkel) Varep (3. V 1914 – 16. III 1984) oli Eestis alpinismi rajajaid ja 1950.–60. aastate tuntuimaid mägironijaid.

Töid

 • C. G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaardist 1839. aastal (1957)
 • Jooni Eesti kartograafia ajaloost (1960)
 • Count L. A. Mellin and his „Atlas of Livonia” (1964)
 • Эстония (1967, koos V. Tarmistoga)
 • Man and nature (1968)
 • Eesti maastikud (1984, koos V. Maavaraga)
 • The network of nature reserves in the Estonian SSR. – Estonia. Geographical researches (1988)
 • City moodustumisest Tallinnas (1999)

Autasud

 • Eesti NSV riiklik preemia (1972)
 • Eesti NSV suur looduskaitsemärk (1963)

Kirjandus

 • H. Mardiste. Endel Varep 70. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 23. Tallinn, 1989
 • V. Hang. Professor Endel Varepi teaduslik pärand. – Eesti metsade kaitse ja kasutamine. Tartu, 1992
 • Professor Endel Varepi trükitööd. Koostaja E. Linkrus ja H. Mardiste. Tartu, 1995
 • O. Kurs. Endel Varep, 1915–1988. GeoJournal 35 (4): 561, 1995
 • Professor Endel Varep. Artikleid ja mälestusi. Koostaja J. Roosaare. Tartu, 1999
 • O. Kurs. Endel Varep asulastiku uurijana. – Akadeemia 2000, 8 

EE 14, 2000; muudetud 2011