Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Geograafia Selts

Eesti Geograafia Selts, lüh EGS, geograafe ja geograafiahuvilisi ühendav teadusorganisatsioon. Asutati 15. XI 1955 NSV Liidu Geograafiaseltsi filiaalina Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi juurde, sai 1964 vabariiklikuks seltsiks ning aprillis 1989 sõltumatuks ühiskondlikuks organisatsiooniks. Kuulub aastast 1992 Rahvusvahelisse Geograafialiitu, assotsieerus Eesti Teaduste Akadeemiaga 1998.

EGS-is tehakse teadustööd, korraldatakse teadusüritusi ja tutvustatakse avalikkusele geograafiateaduse saavutusi; avaldatakse aastaraamatuid (1957–2014 39 köidet, neist 5 kaksiknumbrina), monograafiaid, kogumikke (sh ingliskeelne sari „Estonia”) ja publikatsioone, kus viimastel aastatel on leidnud kajastust noorgeograafide teadustööd. Koolinoorte vabariiklike geograafiapäevade ning õpilaste geograafiaolümpiaadide algataja (1965/66. õppeaastast). EGS-i tegevuse järjepidevuset toetab Noorteklubi (EGSN), mis on suunatud noorte kaasamisele akadeemilisse ühistegevusse ning Eesti geograafiliste tingimuste tundmaõppimisele, mis paljudel juhtudel täiendab ülikoolide praktikume.

EGS-i tegevust suunab juhatus, mille eesotsas on president (aastani 1989 esimees). Juhatusse kuuluvad erinevate geograafia valdkondade esindajad nii avalikust kui ka erasektorist. Seltsi esimesel üldkoosolekul 2. XI 1956 valiti esimeheks EGS-i loomise initsiaator, majandusteadlane ja geograaf Vello Tarmisto TA Majanduse Instituudist ja aseesimeheks TRÜ geograafiakateedri juhataja Endel Varep, kes täitsid neid ülesandeid 1985. aastani. 1985 valiti seltsi esimeheks Jaan-Mati Punning ning aseesimeesteks Anto Raukas ja Ann Marksoo (kuni 1990). 2010 valiti seltsi presidendiks Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi direktor Mihkel Kangur, asepresidentideks Anto Raukas ja Arvo Järvet. Asepresidentideks on veel olnud geograaf Kalev Sepp, Heino Mardiste. Seltsi tegevust ja asjaajamist korraldab teadussekretär.

 • Eesti Geograafia Seltsi tegevust juhtinud isikud
  Nimi Amet EGS-is Ametiaeg Teaduskraad
  Vello Tarmisto esimees 1956–85 majandusdoktor
  Jaan-Mati Punning esimees, president 1985–2009 geograafiadoktor
  Mihkel Kangur president aastast 2010 PhD ökoloogias
  Endel Varep aseesimees 1956–85 geograafiakandidaat
  Anto Raukas aseesimees aastast 1985 geoloogia-mineraloogiadoktor
  Ann Marksoo aseesimees ja  asepresident 1985–90 geograafiakandidaat
  Kalev Sepp asepresident 1990–95 PhD geograafias
  Heino Mardiste asepresident 1995–2010 geograafiakandidaat
  Arvo Järvet asepresident aastast 2010 PhD geograafias
  Jaan Sepp teadussekretär 1956–57 majanduskandidaat
  Laine Merikalju teadussekretär 1957–2002 geograaf
  Helve Kotli teadussekretär 2002–10 geograaf
  Tiit Vaasma teadussekretär aastast 2010 PhD ökoloogias

Kirjandus

 • L. Merikalju. Eesti Geograafia Selts 1955–1975. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975/76, 1977, lk 5–22
 • L. Merikalju. Eesti Geograafia Selts 1976–1985. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1989, 23, lk 5–17
 • E. Varep, L. Merikalju. Estonian Geographical Society. – Estonia. Nature, man, economy. Tallinn, 1984, pp 5–13
 • L. Merikalju. Nelikümmend aastat Eesti Geograafia Seltsi. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 31, 1998, lk 5–19
 • Igas EGSi aastaraamatus on ülevaade seltsi eelmise aasta tegevusest

EE 12, 2000; muudetud 2014 (T. Vaasma)