Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti asustustihedus

Asustustihedus maakonniti 2000

Eesti alalise rahvastiku keskmine asustustihedus vähenes 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduse vahel 34,6-lt 30,3-le el/km2 ning maakondade ulatuses (maismaapindala) vastavalt 36-lt 31,5-le el/km2.

Rahvastik paikneb ebaühtlaselt. Ligi 56% rahvastikust elab Põhja-Eesti kolmes maakonnas – Harjumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal –, kuigi need maakonnad hõlmavad vaid veerandi Eesti territooriumist. Selle põhjuseks on asjaolu, et kolm neljast suurimast linnast – Tallinn, Narva ja Kohtla-Järve – asuvad Põhja-Eestis. Kõige väiksema asustustihedusega maakonnad olid 2000. aastal Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Raplamaa, kus asustustihedus ei ületanud 13 el/km2. Maarahvastiku keskmine tihedus oli samal ajal 10,4 el/km2. Suurim oli see Harju- ja Tartumaal (vastavalt 20 ja 14 el/km2), kõige väiksem aga Hiiumaal ja Ida-Virumaal (6,5 ja 6,8 el/km2).

Linna- ja maarahvastiku asustustihedus ja asustustihedus maakonniti
  Rahvastik Pindala (km²) Asustustihedus (elanikku/km²)
  1989¹ 2000¹   1989² 2000
Kokku 1 565 662 1 370 052 43 432,30 36 31,5
Linnarahvastik 1 118 829 923 211 674,4 1617,5 1368,9
Maarahvastik 446 833 446841³ 42 757,90 11,1 10,5
Harjumaa 605 415 525 682 4 333,10 139,7 121,3
Hiiumaa 11 097 10 440 1 023,30 10,8 10,2
Ida-Virumaa 221 111 179 702 3 364,00 65,7 53,4
Jõgevamaa 45 505 38 297 2 603,80 16,3 14,7
Järvamaa 43 807 38 781 2 622,80 16,7 14,8
Läänemaa 33 389 28 644 2 383,10 14,0 12,0
Lääne-Virumaa 79 690 67 801 3 464,60 23,0 19,6
Põlvamaa 36 238 32 695 2 164,80 16,7 15,1
Pärnumaa 99 720 91 212 4 806,70 20,7 19,0
Raplamaa 39 539 37 593 2 979,70 13,3 12,6
Saaremaa 39 467 35 951 2 922,20 13,5 12,3
Tartumaa 161 813 149 602 2 992,70 54,1 50,8
Valgamaa 41 473 35 796 2 043,60 20,3 17,5
Viljandimaa 65 222 57 974 3 422,50 19,1 16,9
Võrumaa 45 176 39 882 2 305,40 19,6 17,3
¹ rahvaloenduse andmed
² 1989. aasta rahvaloenduse halduspiirides
³ vallarahvastik
Koos vallasiseste linnaliste asulate ja alevvaldadega oli linnarahvastik 2000. aastal 947 676 inimest, hõlmatav pindala 740,6 km²ning asustustihedus 1279,6 elanikku/km². Samal ajal oli maarahvastik alevike ja külade arvestuses 422 376 inimest, vastav pindala 42 691,7 km² ning asustustihedus 9,9 elanikku/km²

  

EE 11, 2002 (Arvo Kuddo ja Kaljo Laas); muudetud 2011