Tagasi ETBL-i avalehele

Viljandi

Viljandi üldandmed
Elanike arv (2012)  19 107
Pindala 14,65 km2
Linna õigused  1283
Linnapea Ando Kiviberg
Maakond  Viljandimaa

Viljandi, linn Lõuna-Eestis Sakala kõrgustiku keskosas, Viljandimaa halduskeskus, tähtsaim majandus- ja kultuurikeskus ning liiklussõlm.

Asub Sakala kõrgustiku keskosas lavajal kõrgendikul, millesse lõikuvad Viljandi ürgorgu suubuvad Valuoja ja Uueveski org, linna piires asub ka Viljandi järv. Läänes piirneb Viljandi Imavere–Karksi-Nuia tugimaanteega, suuremad teed hargnevad ka Põltsamaa, Tartu, Mustla ja Pärnu suunas.

Viljandis on linna- ja maakonnavalitsus, politseijaoskond, kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindus, Viljandimaa päästeosakond ja päästekomando ning Töötukassa Viljandimaa osakond.

Viljandi ordulinnuse varemed. Konvendihoone sein

   

Rahvastik

Viljandi elanike arv
1922 9 400
1934 11 823
1941 12 725
1959 17 916
1970 20 485
1979 22 368
1989 23 080
2000 20 756
2003 20 509
Eestlasi 1989. a 87% ja 2000. a 92%

Alates 19. sajandi lõpust on Viljandi rahvastikus ülekaalus eestlased: 1897. aastal oli neid 82,4%, 1934. aastal 92,3% ja 1989. aastal 87,1%. 1939. aastani olid rahvusvähemustest esikohal sakslased (1897. aastal 12,1% ja 1934. aastal 2,9%), järgnesid venelased ja juudid (1934. aastal vastavalt 1,7% ja 1,0%). Nõukogude ajal oli rohkearvulisim vähemus venelased (1970. aastal 9,2% ja 1989. aastal 8,2%), ka enamik ukrainlasi ja soomlasi kõneles tavakeelena vene keelt. Pärast võõrvägede lahkumist on venekeelne elanikkond tunduvalt kahanenud: 2000. aastal oli viljandlaste seas venelasi 5,2%, emakeelena kõneles vene keelt 5,9% elanikest. 1989–2000 vähenes Viljandi rahvastik umbes 2300 inimese (sh 1200 mitte-eestlase) võrra, töötavate elanike arv aga 4300 võrra. 1989 moodustasid tööhõivelised linna rahvastikust 57%, 2000. aastal 43%.

Viljandi elanike vanuseline jaotus
Aasta Elanike arv  Vanuserühm (aastad)
    0–14 15–64 üle 64
    arv % arv % arv %
1970 20 485 4271 21 13 667 67 2547 12
1989 23 080 5018 22 15 027 65 3035 13
2000 20 756 3817 18 13 522 65 3417 17

Ettevõtlus ja transport

Viljandi elanike jaotus tegevusalati
  1989 2000
Põllu-, jahi- ja metsamajandus 1483 283
Kalandus 16 8
Mäetööstus 8 20
Töötlev tööstus 2937 2351
Energia- ja veevarustus 148 151
Ehitus 1 712 753
Kaubandus; sõidukite ja kodumasinate remont 983 1347
Hotellid ja restoranid 397 263
Veondus, laondus ja side 1 054 516
Rahandus 92 88
Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus 322 449
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 609 576
Haridus 1 020 756
Tervishoid ja sotsiaalhooldus 1 223 821
Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 1 179 445
Töötajaid kokku 13 183 8848

Kolhooside, sovhooside ja suurte ehitusettevõtete (Viljandi Kolhooside Ehituskontor, Viljandi Mehhaniseeritud Ehituskolonn) lagunemise tõttu vähenes kõige enam viljandlaste rakendatus põllu- ja metsamajanduses ning ehituses. Töötajate arv suurenes märkimisväärselt üksnes kaubanduses ning kinnisvara- ja äritegevuses. Tegevusharudest on endiselt esikohal tööstus. Viljandi tuntuima ettevõtte – tuletikuvabriku – järglane oli AS Estonian Match, kes kolis tikutootmise Indiasse. Viljandisse jäi pikkade kamina- ja küünlatikkude tootmisliin, mis on tänaseks tegevuse lõpetanud. 1996. aastal loodi AS Estonian Match kõrvale küünalde tootja AS Hansa Candle (2009. aasta käive 210 miljonit ja kasum15 miljonit krooni; annab tööd keskmiselt 150 inimesele). Puidutööstuse suurimad ja tuntuimad ettevõtted on AS Viljandi Aken ja Uks (475 töötajat) ja puitplaate tootev AS Dold Puidutööstus. Suurim mööblitootja on AS Tarme, kes valmistab mööblit peamiselt männi- ja kasepuidust. Tekstiilitööstuse tähtsamad ettevõtted on OÜ Delux (padjad, tekid, madratsid; 2009. aasta käive 150 miljonit ja kasum 17 miljonit krooni, keskmiselt 160 töötajat), AS Mivar-Viva (kodutekstiil; 2009. aasta käive 121 miljonit ja kasum 2,7 miljonit krooni; umbes 200 töötajat) ja AS Toom Tekstiil. Äripäeva edetabelis oli Viljandimaa 2009. aasta edukaim ettevõte AS Galvi-Linda, kes õmbleb erivarustust eriteenistustele ning jahi- ja kalameestele. Firma käive oli 65,5 miljonit ja kasum 20 miljonit krooni ning ta andis tööd 124 inimesele. Suurim metallitööstusettevõte on AS VMT Tehased (2009. aasta käive 119 miljonit ja kasum 7 miljonit krooni; kuulub 100% AS Viljandi Metallile), AS Kolmeks toodab elektrimasinaid.

Kaubanduskeskus Centrum

Toiduainetööstuse tähtsaim ettevõte on Tere AS Viljandi tootmisüksus, kus valmistatakse peamiselt kohupiima ja kohupiimatooteid. Viljandis on kaks trükikoda (AS Hetika ja OÜ Print Best Trükikoda). Kaubandusorganisatsioonidest on vanim ja tuntuim Viljandi Tarbijate Ühistu.

Viljandi on Lõuna-Eesti tähtis liiklussõlm: tal on raudteeühendus Türi ja Rapla kaudu Tallinnaga (150,6 km), läänes möödub temast ümbersõiduteena Imavere (Paia)–Karksi-Nuia tugimaantee (84 km, ühendab Tallinna–Tartu ja Pärnu–Valga maanteed), temast lähtuvad liiklusrohked maanteed Tartusse, Põltsamaale, Rõngu kaudu Võrru, Kilingi-Nõmme ning Vändra kaudu Pärnusse. Viljandi lennujaam paikneb linnast läänes Päril.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Viljandi Maagümnaasium

Haridus. Viljandi on pikaajaliste traditsioonidega haridus- ja kultuurikeskus. 2002 oli seal 5 gümnaasiumi, põhikool, lasteaed-algkool ja erakool Viljandi Vaba Waldorfkool (2002/03. õa lõpul kokku 4367 õpilast) ning 6 lasteaeda (kokku 833 kohta). 2010. aastal tegutseb 4 gümnaasiumi, 3 põhikooli (2010. aasta jaanuaris oli kokku 3032 õpilast) ning 7 lasteaeda. Huviharidust annavad spordikool (1013 õpilast, 2010. aasta oktoobris 800 õpilast), muusikakool (199 õpilast, 2010. aastal 225 õpilast) ja noorte huvikeskus (496 ringides osalejat, praegu Viljandi Huvikool, 2010. aastal oli ringides 533 osalejat), tegutsevad ka OÜ Viljandi Arvutikool, Viljandi Keelekeskus ja MTÜ Viljandi Rahvakoolituse Erakool. 1999. aastal koondati kutsehariduse erialad Viiratsi valda Vana-Võidusse Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli (Viljandis asub üks õppehoone). Viljandi vanglas töötas erikutsekool (vangla suleti 2008). Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Viljandi õppekeskuses õpetatakse ärijuhtimist, infotehnoloogiat ja rakenduspsühholoogiat, 2006. aastal lisandus disaini eriala. Sotsiaalteaduste Erakõrgkooli Veritas Viljandi osakond (kõrgkool aastast 1999) koolitas õigus- ja majandusspetsialiste (80 üliõpilast, 2003 ühines Audentese kõrgkooliga).

Kultuur. Viljandi maine kultuurilinnana põhineb eelkõige Ugala, Viljandi Muuseumi ja Viljandi Kultuurikolledži (praegu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) tegevusel. Viimasega seonduvad rahvusvaheliselt tuntud Viljandi pärimusmuusika ja Viljandi vanamuusika festival. 2003. aastast tegutseb Kondase Keskus. 2008. aasta kevadel valmis Pärimusmuusika Ait (arhitekt Raivo Mändmaa), seal tegutseb vabahariduskool August Pulsti õpistu ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse büroo. Munitsipaalasutustena tegutsevad kultuurimaja, nukuteater ja linnaraamatukogu (paikneb 2002. aasta oktoobrist uues hoones ning ühendab endise kesk- ja lasteraamatukogu), harrastuskollektiividena kultuuriselts Koit, laste- ja noorteteater Reky ning kunstnike ühendus Kiriküüt, kes korraldab üle aasta samanimelisi kunstipäevi. Viljandis oli kino Rubiin (hoone lammutati 2011, filme näidatakse Männimäe külalistemaja saalis), ilmub ajaleht Sakala. 2006. aastani tegutses kohalik raadiojaam Mulgi Kuku.

Kondase Keskus

Eesti Pärimusmuusika Keskus

Viljandi Muuseum

Viljandi spordihoone

Sport. Linnas on hulk spordiklubisid. Spordihoonet, staadioni jmt spordirajatist haldab Viljandi Spordikeskus. Traditsioonilistest spordiüritustest on mainekaim igakevadine suurjooks ümber Viljandi järve (aastast 1928). Puhkuseks sobiv maastik, ajaloolised vaatamisväärsused ja mitmekülgne kultuurielu soodustavad turismi arengut. Viljandis tegutseb turismiinfokeskus (Vabaduse plats 6). 17 majutusasutuses oli kokku 420 kohta. Hotelle on neli: Grand Hotell (81), Hotell Centrum (56), Spa Hotell Peetrimõisa Villa (32) ja Endla Hotell (30 majutuskohta). Männimäe külalistemajas on 37 ja motellis 44 majutuskohta, Sammuli Puhkekülas 42 majutuskohta, ülejäänud majutusasutused on väiksemad, kusjuures kodumajutust pakub neli ettevõtjat.

Tervishoid. SA Viljandi Haigla (430 voodikohta) paikneb Pärsti vallas Jämejalas. Ambulatoorset arstiabi annavad Viljandi Tervisekeskus AS, Viljandi Hambakliinik AS ning iseseisvalt tegutsevad pere- ja eriarstid. Sotsiaalabi osutavad SA Viljandi Hooldekodu (32 kohta), Päevakodu Inkeri (eakatele ja puuetega inimestele) ja laste turvakodu (SA Viljandi Haigla), tegutseb Viljandi Naiste Varjupaik.

Usuelu. Viljandi suuremad usuorganisatsioonid on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Pauluse ja Viljandi Jaani kogudus, oma kirik on ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Viljandi Ristija Johannese kogudusel ja Viljandi uusapostlikul kogudusel; baptistidel ja Jehoova tunnistajatel on palvela.

Linnaehitus ja loodus

Linna territoorium on 14,62 km², tema ida- ja kaguserv hõlmab järsuveerulise Viljandi ürgoru, mis moodustab koos Viljandi järve kaldavööndi ning oruveeru neemikul asuva Viljandi ordulinnusega (Lossimäed) Viljandi maastikukaitseala. Valdav osa linnast paikneb lavajal kõrgendikul (kõrgeim koht 89 m ü.m), mida liigestavad ürgorgu suubuvad Valuoja ja Uueveski (Kösti) oja org, kuhu on paisutatud mitu järve ja tiiki: Paala (5,3 ha), Uueveski (1,4 ha) ja Kösti järv, Teatri tiik jmt. Veekogude kaldail ja oruveerudel asub enamik linna metsadest ja haljasaladest (kokku 418 ha). Suurimad pargid on Lossipark (Lossimäed, looduskaitse all) ning Valuoja ja Uueveski oru park. Orgude haljasvööndeid laiendavad puuderohked kalmistud: Valuojast läänes paiknev Vana-Pauluse kalmistu ning Uueveski orust idas olev Metsakalmistu. Mitu väikest haljakut asub kesklinnas: Raekoja, Purskkaevu (endine Pioneeri) ja Eha park jt. Peamine puhke- ja sportimispaik on Viljandi järve kaldaäärne Trepimäe lähistel, supluskohad on Paala järv ja Uueveski basseinid (viimased vajavad heakorrastamist). Viljandis on 29 alleed. Haljasalad ja veekogud katavad umbes 2/5 linna pindalast. Linna põhjaossa jääv Uueveski maastikukaitseala hõlmab orgu ja männikut. Puudest on Viljandis kaitse all Maramaa puiestee lõhislehine hõbevaher, Oru tänava 6 tamme (suurima kõrgus on 29 m) ja lõhislehine kask ning Posti tänava põlispuud.

Vanuse, funktsioonide ja neist tuleneva arhitektuurilise omapära alusel jaguneb Viljandi mitmeks eriilmeliseks osaks. Peamine haldus-, äri- ja kultuurituumik – kesklinn – koosneb omakorda kahest osast. Ordulinnusest põhja pool asub keskajal tekkinud, tiheda korrapäratu tänavastikuga ning valdavalt 19. sajandist pärineva madala hoonestikuga vanalinn (kõige tüüpilisem Tasuja, Tallinna, Tartu ja Oru tänava vahemikus). Seda piirab loodest ja põhjast omaaegne uuslinn, mille ristkülikukujulise tänavastikuga saras (Posti, Jakobsoni ja Uue tänava ala) liideti Viljandiga 18. sajandi lõpul, hoonestati aga põhiliselt 19. sajandil. Tollal püstitati uuslinna hulk esinduslikke hooneid (kooli-, kohtu-, seltsi- ja muid maju). 20. sajandi algul olid kesklinna peamised äripiirkonnad vanalinnaga külgnevad Tallinna ja Tartu tänava algus ning Lossi tänav kuni Kauba tänavani. Sajandi lõpuks oli ärila laienenud põhja suunas Tallinna ja Uue tänava ristmikul asuva bussijaama väljakuni, mis on nüüdisajal linna tähtsaim liiklussõlm. Vanalinn koos ordulinnusega on võetud muinsuskaitse alla, uuslinn ja Kivistiku linnaosa kuuluvad muinsuskaitseala kaitsevööndisse. 19. sajandil, üheaegselt uuslinnaga tekkis väljaspool linnapiiri kaks agulit: idas ürgoru lammil Tartu tänava pikendusel Kivistiku (ka Tartu agul ehk Kelmiküla) ja Valuojast läänes, Pärnu maantee ja Kalevi tänava (endine Kirikumõisa tee) vahemikus Kantreküla. Mõlemad liideti linnaga 1919, on aga tänini säilitanud 19. ja 20. sajandi vahetuse agulitele omaseid jooni. Ülejäänud linnaosad pärinevad 20. sajandist. Uueveski, Paalalinn ja noorim linnaosa Peetrimõisa (Põltsamaa tee alguses) on valdavalt aedlinna tüüpi elurajoonid, kahel pool Riia maanteed paiknev Männimäe elu- ja tööstusrajoon ning linna kogu läänesektor, raudtee ja linnapiiri järgiva ringtee vaheline ala, on tööstus- ja transpordipiirkond.

Renoveeritud maja Tallinna ja Posti tänava nurgal

Tallinna ja Kauba tänava ristumiskoht

Posti 9

Arhitektuur ja kunst

Fotograaf Jaan Rieti ateljee-elamu

Viljandi ordulinnusest põhja pool kujunes põhiplaanilt trapetsikujuline, kiriku ja raekojaga linn. Linnamüür, mis ümbritses linna kolmest küljest, rajati tõenäoliselt 14. sajandi II poolel (hävinud). Vene-Liivimaa sõjas ja 17. sajandi alguse Poola-Rootsi sõdades hävis linn peaaegu täiesti. 18. sajandil pandi alus praegusele hoonestusele. Esialgu hõlmas linn ainult keskaegse territooriumi, kus põhiosas oli säilinud vana tänavavõrk. Linnapildis domineeris esindusliku kohtuhoonega (1770, hiljem kool, nüüd linnavalitsuse mitme allasutuse asupaik) ja apteegiga (1780, nüüd muuseum) turuplats (nüüd Kindral Laidoneri plats), selle läheduses oli raekoda (ümber ehitatud).

1789 saadi mõisalt linnale maad juurde, see planeeriti korrapärase tänavavõrguga 50 krundiks. Ala hoonestati peamiselt 19. sajandil valdavalt ühekorruseliste puumajadega. Tekkisid ka aguli tüüpi eeslinnad. Rajati Viljandi Pauluse kirik (1866, arhitekt Franz Block, lõplik projekt arhitekt Matthias von Holst). Tuudorstiilis kiriku välisviimistluses on kasutatud ajajärgule iseloomulikke materjale – graniiti ja tellist. Huvitavad hooned on Rieti ateljee-eramu (1914, Karl Burman vanem) ja Eesti Panga maja (1926–27, K. Burman; 1958 ümber ehitatud). Eesti esimesi funktsionalistlikke avalikke hooneid on uus raekoda (1931, rekonstruktsioon, Johannes Fuks, 1901–78, Erich Otting). Esinduslik on ka ärihoone-hotell Eve (1939, Eugen Sacharias, nüüd Grand Hotel Viljandi, 2002, sisekujundus Tairo Pärnamets, Andro Kööp ja Urmo Raus). Nõukogudeaegseist ehitisist paistavad silma Riia maantee tuletõrjedepoo (1976, Toomas Rein) ja Ugala teatri hoone (1981, Inga Orav, Kalju Luts, Irina Raud). Uusimaid ehitisi on äri- ja hotellihoone Centrum (1998, Tõnu Liigand), Viljandi Kultuurikolledži juurdeehitus (1999, Jaan Ollik, Ike Volkov ja Mart Kadarik) ning Viljandi Linnaraamatukogu (2003, Ilmar Jalas).

Vanalinnas paikneb Johann Köleri mälestussammas (1976, Rein Luup, Edgar Viies), Jaani kiriku esisel platsil kindral Johan Laidoneri ratsamonument (2004, Terje Ojaver), tuntuimaid dekoratiivskulptuure on Kindral Laidoneri platsil asuv purskkaev „Poiss kalaga” (1938, August Vomm) ja Ranna puiesteel asuv Viljandist pärit pikamaajooksjat Hubert Pärnakivi kujutav „Jooksja” (1990, Riho Kuld, arhitekt Ülo Stöör). Pärnu maantee kalmistul asub 1944–53 surma saanud metsavendade mälestussammas (1997, Aate-Heli Õun).

Viljandi Pauluse kirik

Teater Ugala

Viljandi linnaraamatukogu hoone

Johan Laidoneri ratsamonument

Laidoneri platsil asuv purskkaev Poiss kalaga (skulptor August Vomm)

Endisele Viljandi linnapeale August Maramaale pühendatud skulptuur Raekoja kõrval (Aili Vahtrapuu; 2007)

Ajalugu

Monument Carl Robert Jakobson (skulptor Mati Karmin)

Viljandi Lossimägedes (Kaevumäel) asus eestlaste linnus, mis oli Sakala peamine kaitsekeskus ja tähtis liiklussõlm. Linnus rajati arvatavasti keskmisel rauaajal. Saksa vallutajad piirasid seda esimest korda 1211 ja alistasid selle arvatavasti 1217. 1223 oli linnus taas eestlaste valduses, 1224 anti vallutatud maade jagamisel Sakala Mõõgavendade Ordule. Ordulinnuse juurde tekkinud asula sai Riia õigusega linnaks (linnana mainitud 1283, Velyn). Linnuse kõrvale rajati Viljandi ordumõis (Velyn, hiljem ka Rickhof). Keskaegse Viljandi majanduses oli oluline viljakaubandus, kasutati Pärnu–Tartu veeteed. Viljandi kuulus Hansa Liitu. 1481 põletas Vene vägi linna, kuid linnust vallutada ei suutnud. Vene-Liivimaa sõja ajal oli Viljandi 1560–82 Vene väe valduses, 1582 läks ta Jam Zapolski vaherahuga Poola-Leedu valdusse ning oli seejärel 1600–02 ja 1608–09 Viljandi staarostkonna keskus, aastast 1621 kuulus Viljandi (Jakob De la Gardie’le läänistatuna) Rootsile. 17. sajandi alguse sõdades minetas linnus sõjalise tähtsuse. Põhjasõjas sai Viljandi 1703 ja 1707 rängalt kannatada, 1710 läks valdavalt saksa käsitöölistest ning kaupmeestest elanikkonnaga Viljandi Venemaa valdusse. 1783–96 ja aastast 1888 on Viljandi olnud maakonnalinn (v.a 1950–90, kui oli rajoonilinn; Viljandimaa). 1789 kinkis Katariina II linnale Viiratsi kroonumõisa. 1869 asutati Viljandis laulu- ja mänguselts Koit, 1871 Viljandi Eesti Põllumeeste Selts ja 1875 trükikoda, 1878–82 andis Carl Robert Jakobson seal välja Sakalat. 1897 sai Viljandi kitsarööpmelise raudtee, mis ühendas teda Mõisaküla kaudu Valga ja Pärnuga ning hiljem (aastast 1900) Tallinnaga. 1890 asutati tiku- ning 1912 linavabrik ja piimaühistu, hiljem on Viljandis ehitatud isegi puri- ja mootorlennukeid. 1905. aasta revolutsiooni ajal hukkas karistussalk Huntaugu mäe jalamil 53 inimest. 1919 liideti Viljandiga Kivistiku, Kantreküla jmt agul. 1930. aastail pöörati linnapea August Maramaa juhtimisel suurt tähelepanu eriti Uueveski linnaosa väljaehitamisele ja Viljandi kui suvituslinna arendamisele. II maailmasõja ajal jõudsid 9. VII 1941 Viljandisse sakslased, Huntaugu mäele rajati suur sõjavangide laager (hukkunuile on püstitatud Huntaugu ja Järveotsa ühishaual mälestusmärgid). Septembris 1944 hävis tules mitu südalinna elukvartalit. Nõukogude okupatsiooni ajal paiknes Viljandis õhudessantvägede eriüksus. Viljandi–Tallinna raudteeliin ehitati 1974 laiarööpmeliseks.

Kirjandus

 • S. Rits. Viljandi linn. Viljandi, 1996
 • Viljandi linn: inimkaotused ja repressioonid alates 21. juunist 1940. Koostanud E. Piir. Viljandi, 1995
 • К. Alttoa. Viljandi linna, kujunemisest. – Ehitus ja Arhitektuur, 1978, 2
 • K. Alttoa. Viljandi varasem ehituslugu. – Eesti Loodus, 1983, 9
 • Eesti arhitektuur 2. Läänemaa. Saaremaa. Hiiumaa. Pärnumaa. Viljandimaa. Tallinn, 1996
 • R. Joost. Viljandi. Tallinn, 1984
 • Kodulinn Viljandi. 700. aastapäevale pühendatud artiklite kogumik. Tallinn, 1983
 • R. Loodus. Viljandi kunstielu kuni 1940. a-ni. – Kunstiteadus. Kunstikriitika, 1981, 4
 • A. Maramaa. Viljandi. Viljandi, 1934
 • E. Priidel. Viljandi ja kirjamehed. Tallinn, 1971
 • Sakala ja sakalased. Tallinn, 1985
 • Turismiteatmik: Viljandi linn. Viljandi, 1996
 • Viljandi: Loodus, ajalugu, vaatamisväärsused. Viljandi Rajoonidevaheline Koduloomuuseum. Viljandi, 1963
 • Viljandi läbi aegade. Kodulookirjanduse nimestik. Viljandi, 1983

EE 12, 2003; muudetud 2011