Tagasi ETBL-i avalehele

rääbis

rääbis (Coregonus albula; ingl vendace, vn eвропейская ряпушка), Euroopa külmalembene lõhilane. Levila hõlmab Läänemere, Valge mere ja Barentsi mere valgala suuremaid järvi ja magestunud lahtesid. Eestis on teda Peipsis, Võrtsjärves, Saadjärves ja Ülemiste järves ning Soome lahe idaosas (Narva lahes). Rääbisel on palju alamliike ja asurkondi. Pikkus Eesti vetes kuni 25 cm, mujal kuni 35 cm (mass 500 g, Soome järvedes veelgi raskemad).

Toitub planktonist (peamiselt suurematest  zooplankteritest), aga ka putukate vastsetest ja väikestest kalamaimudest. Rääbis on parvekala ja hoidub põhjast veidi kõrgemasse avaveekihti. Saab suguküpseks 2–3-aastaselt. Koeb hilissügisel (alates novembri keskpaigast) veekogu põhjale, kui veetemperatuur langeb alla 3 ºC. Marjateri on 1000–11 000, need arenevad kõige ohutumalt, kui veekogul on püsiv jääkate. Maitsva lihaga püügikala. On väga tundlik vee reostuse suhtes.

Peipsis on tema arvukus kiires kahanamises, selle põhjustajaid on ka kliima soojenemine ja koha arvukuse kasv. Rääbisevaru kaitseks on kehtestatud püügipiirangud. Enne 1990. aastat oli rääbise aastane väljapüük mõnikord üle 2000 tonni, kuid 2010 oli see vaid 0,7 tonni, kusjuures Peipsist ja Võrtsjärvest ei püütudki. 

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • N. Mikelsaar. Eesti NSV kalad. Tallinn, 1984
  • L. Tuvikene. Rääbis. Eesti Loodus 2002, 5
  • P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006

EE 8, 1995; VE, 2006; EME 2, 2009; muudetud 2011