Tagasi ETBL-i avalehele

Mikelsaar, Neeme

Neeme Õnneleid Mikelsaar (aastani 1936 Mikkelsaar; 5. VIII 1910 Vana-Laitsna vald – 22. X 1990 Vehendi), zooloog (ornitoloog, ihtüoloog) ja hüdrobioloog, Friedrich Mikkelsaare poeg, Raik, Aavo, Henn ja Ustav Mikelsaare isa, bioloogiakandidaat (1959). Lõpetas 1938 kõrgemad kalanduskursused, 1939 Tartu Ülikooli. Organiseeris 1944 Üleliidulise Merekalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudi (VNIRO) Eesti osakonna, oli aastast 1950 Eesti NSV Teaduste Akadeemia bioloogia instituudi teadur, 1957–81 ENSV TA zooloogia ja botaanika instituudi hüdrobioloogiasektori juhataja.

Mikelsaar oli Eesti mere ja siseveekogude kalandusliku ja hüdrobioloogilise uurimise peamine korraldaja ja Võrtsjärve limnoloogiajaama (1961) rajajaid. Uurimusi mere ja siseveekogude kalastiku kohta, ornitoloogia ja mudakonna bioloogia alalt. Oli enne II maailmasõda Loodusuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni juhatuse liige ning taastas linnuvaatlusvõrgustiku, pärast sõda kuulus Eesti Loodusuurijate Seltsi järvesektsiooni juhatusse (1951–54 ja 1956–62 abiesimees). Aastast 1980 Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige.

Eesti NSV teeneline kalakasvataja (1980). Eesti NSV riiklik preemia 1972.

Töid

  • Lesta bioloogiast. – Abiks Kalurile 1960, 20
  • Rohe-lehelinnu invasioonidest Eestis 1937 aastal. – Ornitoloogiline kogumik III, 1963
  • Eesti NSV kalad (1984)

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

MerLe, 1996; EE 14, 2000; ETeadBL, 2005 (E. Pihu)