Tagasi ETBL-i avalehele

Mellin, Ludwig August von

Ludwig August Mellini mälestuskivi Tuhala mõisa pargis

Krahv Ludvig August von Mellin [:n] (23. I 1754 Tuhala mõis –12. III 1835 Riia), baltisaksa kartograaf ja poliitikategelane. Mõisniku poeg. Õppis Šveitsis Bernis ning Bologna ja Göttingeni ülikoolis. Töötas 1773–83 (vaheaegadega) Peterburis kindralstaabi topograafiaosakonnas (1777–78 oli Sõjaministeeriumi joonestuskoja direktor ja topograafia õppekeskuse juhataja), 1783 lahkus sõjaväeteenistusest ning asus elema Riia lähedal perekonnale kuuluvasse Bïriņi (Kolzen) mõisa. 1783–86 oli Riia maakonna rüütelkonna peamees, 1786–95 Riia kreisikohtunik ning 1804–07 Liivimaa kubermangu kohtunik, 1796–1831 Liivimaa ülemkonsistooriumi esimees, 1797–1818 oli Liivimaa maanõunik, 1813 Liivimaa talurahvaasjade komitee liige. Püüdis liberaalina talurahva olukorda kergendada, kuid maapäevaga tülli mineku pärast läks 1818 erru.

Osales aktiivselt Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi töös, valiti selle auliikmeks. Kuulus ka 12 muusse Venemaa ja välismaa teadus- ja kultuuriseltsi.

Mellini peatöö „Liivimaa atlas” („Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthymern Lief- und Ehstland und der Provinz Oesel”, põhiosa ilmus Riias 1798. aastaks, viimased kaardilehed trükiti Leipzigis 1810) oli mõeldud täienduseks A. W. Hupeli teosele „Topographische Nachrichten...” ja koosneb üld- ning 14 kreisikaardist, neist 10 Eesti ala kohta, mõõtkava umbes 1:200 000. Atlases on Eesti alalt umbes 7100 kohanime.

Mellin on uurinud ka Eesti (sh Varbolat) ja Läti ala linnuseid ning avaldanud kirjutisi agronoomia alalt.

Atlase uus väljaanne ilmus Saksamaal 1972.

Mälestuskivi Tuhala pargis (1988).

Kirjandus

  • Der Atlas von Livland des Ludwig August Graf Mellin. Lüneburg, 1972
  • E. Varep. L. A. Mellini Liivimaa atlas ning selle tähtsus Eesti NSV territooriumi geograafilise uurimise ajaloos. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised 1955, 2
  • E. Varep. Eesti atlastest. –Teaduse ajaloo lehekilgi Eestist, I. Tln., 1968.
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2005
  • I. Jürjo. Ludwig August krahv Mellin kui talurahva sõber ja estofiil. – Tuna 2003, 4

EE 14, 2000; ETeadBL 2, 2005 (L. Vassiljev); muudetud 2012