Tagasi ETBL-i avalehele

Lankov, Ain

Ain Lankov (15. VIII 1957 Suure-Jaani), merebioloog, ihtüoloog; metsavahi poeg. Lõpetas 1975 Suure-Jaani keskkooli ja 1981 bioloogia-ihtüoloogia erialal Tartu ülikooli (TÜ); bioloogiamagister (1997, Tallinna Pedagoogikaülikool, TPÜ), Ph. D. ökoloogia alal (2002, TPÜ). Olnud 1981–92 Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna osakonna nooremteadur, aastast 1992 TÜ Eesti Mereinstituudi teadur. Täiendanud end 1996 Stockholmi ülikoolis. Põhiuurimisvaldkond on olnud kalade toitumine Läänemeres. 1980.–90. aastail uurinud eelkõige massiliste töönduskalade räime (Clupea harengus membras) ja kilu (Sprattus sprattus balticus) toitumise pikaajalist dünaamikat Soome ja Liivi lahes ning selle sõltuvust hüdroIoogilistest ja ökoloogilistest tingimustest, 1990. aastate keskel ka põhjatoidulise emakala (Zoarces viviparus) toitumist ning selle piirkondlikke iseärasusi, 1990. aastate II poolest kalade ja saakloomade suhteid Läänemere pelaagilises toiduahelas. Uurimistulemused osutavad pelaagiliste kalade suurele toidukonkurentsile zooplankteri Eurytemora affinis pärast ja zooplanktoni-nektobentose suhte muutumisele räime toidus. Viimastes uuringutes vaadelnud Ponto-Kaspia piirkonnast Läänemerre ilmunud suure soojaveelise vesikirbulise Cercopagis pengoi lülitumist pelaagilisse toiduahelasse (see vesikirbuline etendab räime toidus tähtsat osa). Uurinud ka Eesti majandustsooni kiluvarusid. Osalenud paljudes mereekspeditsioonides (Läänemerel) ning Rahvusvahelise Mereuuringute Nõukogu (ICES) uurimis- ja töörühmade tegevuses. Ligi 20 teadustrükist.

Töid

  • Recent changes in growth and feeding of herring and sprat in the Northeastern Baltic Sea (kaasautor T. Raid). – Proceedings of Estonian Academy of Sciences. Ecology 1/2, 5, 1995
  • Forage fishes in the Brackish Gulf of Riga ecosystem (kaasautor). – Proceedings Forage fishes in marine ecosystems. Alaska Sea Grant College Program. University Alaska. Fairbanks, 1997
  • Changes in the ecosystem of the Gulf of Riga from 1970s to the 1990s (kaasautor). – ICES Journal Marine Science 56, 1999
  • Feeding Ecology of the Pelagic Fishes in the Northeastern Baltic Sea in 1980-1990s (2002)
  • Principal developments in the structure and dynamics of main fish stocks in the Northeastern Baltic Sea in the 1990s within the context of environmental changes (kaasautor). – ICES Marine Science Symposia 219, 2003

ETeadBL, 2005; muudetud 2011