Tagasi ETBL-i avalehele

Aamisepp, Julius

Julius Aamisepp (1. IX 1883 Karilepa küla, Kloostri vald, Harjumaa – 19. I 1950 Jõgeva), põllumajandusteadlane, sordiaretaja, Ants ja Ilmar Aamisepa ning Valve Jaaguse isa, Eesti NSV Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige (1946), põllumajandusdoktor (1947). Omandas erihariduse iseõppijana. Alustas kartuli sordiaretust kloonvaliku teel (1907) ja kartulisortide võrdluskatseid (1908) juba isatalus Karilepa Tõnul. Töötas 1920–50 Jõgeva Sordiaretusjaamas osakonnajuhatajana. Oli 1919–21 ajakirja Väikeloomakasvataja toimetaja, 1923–30 ajakirja Aed toimetaja, Eesti Kartulikasvatajate Ühingu (1926–29 Kartulikasvatuse Edendamise Toimkond) asutajaid ja 1926–40 selle esimees. 1947–50 Eesti NSV Ülemnõukogu saadik. Aretanud kartuli- (sh 18 vähikindlat, nt 'Kalev', 'Kungla', 'Virulane', 'Jõgeva kollane', 'Jõgeva piklik', 'Olev' ja 'Jõgeva talvik'), herne- (nt 'Jõgeva kirju', 'Aamisepp' ja 'Tasuja'), põldoa- ('Jõgeva'), söödapeedi- ('Jõgeva Eckendorf'), söödanaeri- ('Eesti naeris'), söögisibula- (nt 'Jõgeva 3'), karusmarja- (nt 'Aamisepa viljakas' ja 'Jaanike'), musta sõstra (nt 'Anneke'), punase sõstra, pirni-, ploomi- ja õunasorte ning uurinud nende kultuuride agrotehnikat. Kogus Jõgevale maailma ühe suurima kartulikollektsiooni (1500 sorti ja teisendeid, kokku umbes 3000 säilikut). Korraldas kartuliseemnekasvatust, algatas seemnekartuli ekspordi Lõuna-Euroopasse, võttis kartulisortide uuringud kokku raamatus „Võrdlevaid uurimusi kartulisortidega Eestis” (1939) ja hernesortide uuringud raamatus „Võrdlevaid uurimusi hernesortidega Jõgeva Sordikasvanduses 1932–40” (1946). Tegutsenud ka linnu- ja väikeloomakasvatuse ning ühistegevuse alal.

Eesti NSV teeneline teadlane (1945). Nõukogude Eesti preemia 1947, NSV Liidu riiklik preemia 1948.

Töid

 • Kodujäneste-pidaja käsiraamat. Viljandi, 1914, 21921
 • Söödajuurvilja kasvatamine. Tallinn 1921, 21930
 • Kanakaswatus põllumehe tuluallikana. Tallinn, 1925, 21927
 • Kuidas kartulikaswatust tõsta ja selle kasutamist korraldada. Tallinn, 1926
 • Jõgeva kartulisordid välismaa katsejaamade andmeil. – Agronoomia 1934, 5
 • Seemnekartuli kasvatamine ja sortimine. Tallinn, 1938
 • Mõnda meie kartulikasvatuse ajaloost. – Kartulikasvatus 1939, 1
 • Võrdlevaid uurimusi kartulisortidega Eestis. Tartu, 1939
 • Ajalooline ülevaade meie õunapuusortide päritolust. – Jõgeva Sordikasvanuse toimetised 1939, 92
 • Võrdlevaid uurimusi hernesortidega Jõgeva Sordikasvanduses 1932–1940. Tartu, 1946
 • Juhend kartulipõldude tunnustajaile. Tallinn, 1946

Kirjandus

 • A. Miljan. Julius Aasmisepa teaduslik pärand. – Teaduste Akadeemia Toimetised 1952, 1
 • H. Kiik. Dr. Julius Aamisepa teaduslikust pärandist. Tallinn, 1959
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (V. Jaagus, K. Martinson)