Tagasi ETBL-i avalehele

soostumine

soostumine, veega küllastunud keskkonnas kulgev mullateke, milles huumushorisont ja mullapind turvastuvad ning järgmised horisondid gleistuvad. Soostumist põhjustab nii pinna-, üla-, põhja- kui ka üleujutusvesi. Soostumise laad ja lõpptulemus olenevad liigvee kogu­nemise kestusest, vee keemilisest koostisest, mulla lähtekivimist, pinnamoest ning taimkattest ja orgaa­niliste jäänuste muundumisest. Esmalt suureneb vähesel määral orgaanilise aine sisaldus, ilmuvad gleistumise tunnused ja kujunevad gleistunud mul­lad; need muutuvad glei- ja leet-gleimuldadeks, mis turvastuvad (turvastunud glei- ja leet-gleimullad) ja neist arenevad soomullad. Üleminek ei ole alati ühesugune, see sõltub keskkonnatingimustest.

VE, 2006; EME 2, 2009