Tagasi ETBL-i avalehele

mulla geneetilised horisondid

mulla geneetilised horisondid, mulla tekke ja arenemise vältel mullaprotsesside tulemusena kuju­nenud eri tüseduse, värvuse, koostise ja omadustega kihid; tähistatakse ladina tähtedega. Mitme tunnu­sega horisonte tähistatakse liitmärkidega (nt OT, AT AE, EB, Bmt jne).

Geneetiliste horisontide tähiseid mulla iseloomustustes
Horisontide rühm Tähis Horisondi nimetus
organogeensed O (O1, O2, O3 või OL, OF OH), van2 Ao metsakõdu, rohukulu
  T (T1, T2, T3)1 turvas
akumulatiivsed A, van A1 huumushorisont
(ainete kuhjumise horisondid) Baf amorfse raua akumulatsioonihorisont
  Bm (Bw) kohapeal savistunud (metamorfne) horisont
eluviaalsed E, van A2 või A2B leethorisont
(väljauhte-horisondid) EL (talle peab järgnema Bt) lessiveerunud horisont
  ELg näivleetunud horisont
illuviaalsed Bt (talle peab eelnema EL) savi-illuviaalhorisont
(sisseuhte-horisondid) Bh huumus-illuviaalhorisont
  Bs Al-Fe-illuviaalhorisont
  Bf Fe-illuviaalhorisont
  B lähtekivimist värvuse poolest raskesti eristatav illuviaalhorisont
lähtekivim C (C1, C2 või IC, IIC) mullatekkest mõju­tamata pinnakatte kivim
aluskivim (alus­põhi) D kvaternaarieelse ajastu kivim või pinnakatte alumine osa
hüdromorfsed horisondid g (g ülag.; g süvag.) gleistunud horisont
  G (G ülag.; G süvag.) gleihorisont
1Sulgudes on antud võimalik alljaotus
2Vanemates teostes kasutatud tähised

   

EME 2, 2009