Tagasi ETBL-i avalehele

Salo, Vello

Vello Salo (aastani 1945 Endel Vaher; 5. XI 1925 Lalsi küla, Võisiku vald, Viljandimaa), kultuuritegelane, vaimulik ja usuteadlane.

Õppis Odiste ja Lalsi algkoolis, seejärel Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. Põgenes 1943 Soome, oli 1943-44 Soome ja 1944-45 Saksa sõjaväes. Elanud pärast sõda peamiselt Saksamaal, Itaalias ja Kanadas, aastast 1993 Eestis. Õppis 1946–47 Fribourg'i ja 1947–48 Amsterdami ülikoolis loodusteadusi. Lõpetas 1952 Roomas Pontificia Università Gregoriana lic. phil. astmega, 1962 Roomas Pontificium Athenaeum Angelicumi lic. theol. astmega, 1964 Roomas Pontificium Institutum Biblicumi lic. theol. bibl. astmega, teoloogiadoktor (1976, samas, väitekirik „Phönizisch-hebräische Wortpaare” („Foiniikia-heebrea sõnapaarid”).

Oli 1966–69 Mosulis (Iraak) Séminaire Syro-Chaldéen de St. Jeani professor, 1976-91 Toronto ülikooli professor, ühtlasi 1976–85 eesti keele instruktor ja 1986-87 lektor; 1974–2004 Kotkajärve Metsaülikooli lektor, 1993–94 ka Tartu Ülikooli (TÜ), 2001-05 Eesti Metodisti Teoloogilise Seminari, 2003-06 EAÕK Püha Platoni Seminari külalisprofessor, 1996–2005 okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni esimees, 2011–12 TÜ vabade kunstide professor. Aastast 2001 Pirita kloostri vaimulik.

Toimetas 1948–52 ja 1961–65 Vatikani raadiojaama eestikeelseid saateid, 1961–76 eesti katoliiklaste ringkirja Maarjamaa ja 1976–87 kultuuriajakirja Aja Kiri. Asutas 1962 Roomas kirjastuse Maarjamaa, mis on avaldanud alguparast eesti kirjandust (sh Uku Masingu luulet), tõlkeid (A. Possevino Kiri Mantova hertsoginnale) ja teadusteoseid (ilmunud üle 50 teose).

Uurimisvaldkonnad: eksegees, kirikulugu, ajalugu (sh okupatsioonide repressiivpoliitika Eestis), kirjanduslugu (sh Eesti-Itaalia kontaktid), eesti kunstnikud välismaal, Välis-Eesti perioodika. Avaldanud usuteaduslikke uurimusi, koostanud artikleid teatmeteostele The Catholic Encyclopedia, Enciclopedia Cattolica, Lessico Universale Italiano, Enciclopedia dello Spettacolo, Dizionario degli Istituti di Perfezione, Eesti entsüklopeedia.

Soome Kirjanduse Seltsi, USA Balti-uuringute Edendamise Assotsiatsiooni (Association for the Advancement of Baltic Studies), Eesti Teadusliku Ühingu Ameerikas (Estonian Learned Society in America), Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi Rootsis ja Eesti Kirjanike Liidu (1998. aastast) liige.

Piiblitõlkeid

 • Laulude laul. Saalomon. Tallinn, 2006, 22007, 32008
 • Laulud. Kuningas Taavet (koos Indrek Hirvega). Tallinn, 2008
 • Psalmid. (koos Indrek Hirvega). Tallinn, 2009
 • Johannese ilmutus (koos Indrek Hirvega). Tallinn, 2010

Töid

 • Poeti Estoni (antoloogia, tõlkinud). Rooma, 1973, 21975
 • Kiri Mantova hertsoginnale. Antonio Possevino. Tõlked Vello Salo; sissejuhatus ja kommentaar Vello Helk. Rooma, 1973, 21994
 • Riik ja kirikud 1940–1974. Rooma, 1974
 • Kristlik Rooma. Rooma, 1975
 • Christian churches in Estonia 1970-1980. New York? 1984?
 • Population Losses in Estonia June 1940 – August 1941. Toronto, 1989
 • Küüditatud 1941. Toronto, 1993
 • E. V. kaadriohvitseride saatus 1938–1994. Brampton, 1994; Tartu, 1996
 • Lühike Eesti kirikulugu. Tartu, 1995 (kaasautor)
 • Tartu Neitsi Maarja kogudus 150. Tartu, 1999
 • Riik ja kirikud 1940-1991. Brampton [Kanada], Tartu, 2000
 • The Catholic Church in Estonia, 1918–2001. – The Catholic Historical Review, 2002, 2
 • Population Losses 1940–1941: Citizens of Jewish Nationality. Tartu, 2002, 22007
 • Valge raamat: eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. Tallinn, 2005

Tunnustusi

 • Valgetähe II klassi teenetemärk (1997)
 • Eesti Taassünni Auhind (1997)
 • Riigivapi II klassi teenetemärk (2006)
 • apostellik protonotar (2008)
 • Pirita aasta inimene (2009)
 • Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö preemia (2010)
 • Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhind (2011)

Välislingid

EE 14, 2000; ETeadBL 3, 2013; muudetud 2014