Saldre, Viljo

Viljo Saldre (5. II 1952 Tallinn), näitleja ja lavastaja. Isa Alfred Saldre, ema kujunduskunstnik. Abielus Külliki Saldrega.

Lõpetas 1970 Tallinna 21. Keskkooli, 1976 Vanemuise õppestuudio ja 1977 eesti filoloogia erialal Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1976–80 Vanemuise näitleja ja 1980–82 korraldajadirektor, 1982–83 Kultuuriministeeriumi repertuaarikolleegiumi peatoimetaja, 1983–89 Ugala lavastaja ja 1989–91 asedirektor. Tegutsenud tõlkija ja kirjastajana.

Lavastusi

Osi

Kirjandus

  • J. Allik. „Polonees 1945“. – Sirp ja Vasar, 17. detsember 1976
  • V. Saldre. Jutumõtted Viljo Saldrelt. Intervjueerinud M. Pärl. – Tartu Riiklik Ülikool, 15. juuni 1979
  • Ü. Tonts. Kaks debüüti „Vanemuises“. – Sirp ja Vasar, 23. mai 1980
  • K. Kask jt. „Hamleti“ arutelu ETÜ kriitikasektsioonis 1. märtsil 1985. – Teatrielu 1984
  • T. Uibo. Kaks lastelugu. – Sirp ja Vasar, 16. märts 1984
  • Ü. Tonts. „Ugala“ kontrastid. Märkmeid kahest uuslavastusest. – Sirp ja Vasar, 1. juuni 1984
  • J. Allik. „Ugala“ hooaeg kriitikas ja enesekriitikas. – Teater. Muusika. Kino 1, 1985
  • T. Karro. Mälestustes läbielatud elu. Per Olov Enqvisti „Vihmausside elust“ „Ugalas“. – Sirp ja Vasar, 20. juuni 1986
  • I. Grünfeldt. Üks elu ... võib-olla. – Teater. Muusika. Kino 10, 1987

ETBL, 2000 (G. Kaskla); täiendatud 2015 (T. Truuvert)