Tagasi ETBL-i avalehele

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium, Eesti Vabariigi valitsusasutus, mille peamine ülesanne on korraldada riigi keskkonna- ja looduskaitset. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on ka maaga ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, kiirguskaitse tagamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde korraldamine, keskkonnaregistri ja maakatastri pidamine, keskkonnakaitse välisvahendite kasutamise korraldamine ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine. Keskkonnaministeeriumis on avalike suhete osakond, analüüsi- ja planeerimisosakond, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste suhete osakond, haldusosakond, jäätmeosakond, kalavarude osakond, keskkonnakorralduse osakond, kliima- ja kiirgusosakond, looduskaitse osakond, maapõue osakond, merekeskkonna osakond, metsaosakond, personaliosakond, rahandusosakond, siseauditi osakond, veeosakond, välisfinantseerimise osakond, välisõhu osakond ja õigusosakond. Keskkonnaministeeriumi valitsusasutused on Maa-amet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet, hallatavad riigiasutused Keskkonnateabe Keskus, Eesti Loodusmuuseum ja Põlula Kalakasvatuskeskus, riigi osalusega tulundus- ja sihtasutused ja äriühingud Riigimetsa Majandamise Keskus, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, AS Eesti KaardikeskusOÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, SA Erametsakeskus, AS Eesti Metsataim ja AS ÖkoSil.

Keskkonna- (looduskaitse-) ministrid
1966–88 Heino Teder
1988–90 Tiit Nuudi
1990–91 Toomas Frey
1991–92 Tõnis Kaasik
1992–94 Andres Tarand
1994–95 Vootele Hansen
1995–99 Villu Reiljan
1999–2003 Heiki Kranich
2003–06 Villu Reiljan
2006–07 Rein Randver
2007–11 Jaanus Tamkivi
2011– Keit Pentus

   

EE 12, 2003; muudetud 2011