Tagasi ETBL-i avalehele

Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsioon, lühend KKI, Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus. KKI tegevusvaldkonda kuuluvad looduskeskkonna ja -varade kasutamise ning kaitse alase järelevalve koordineerimine ja teostamine ning seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine. KKI on keskkonnaalaste seaduserikkumiste puhul kohtuväline menetleja ning teostab kriminaalasjades esmaseid uurimistoiminguid. KKI teeb ettepanekuid oma tegevusvaldkonna õigusaktide täiustamiseks. Tema struktuuris on Põhja, Lääne, Ida ja Lõuna regioonide bürood, mille koosseisus on maakondlikud bürood ning analüüsi ja planeerimise, kalakaitse, looduskaitse, keskkonnakaitse ja õigusosakond. Osakonnad teevad vee-, õhu-, jäätmete-, kiirgusohutuse-, metsa-, jahi-, kala-, maavarade- ja kaitstavate loodusobjektide alast järelevalvet ning töötlevad ja analüüsivad järelevalveandmeid. KKI eelkäija oli 1988–91 tegutsenud Riiklik Looduskaitse Inspektsioon. 1991–95 tegutses inspektsioon Keskkonnaministeeriumi osakonnana, 1996 sai sellest eraldi asutus, mis 1997 nimetati Keskkonnainspektsiooniks. 1999 liideti KKI-ga Mereinspektsioon.

EE 12, 2003; muudetud 2011