Tagasi ETBL-i avalehele

Vara vald

Vara valla üldandmed
Elanike arv (2010) 1938
Pindala 333,81 km2
Vallavanem Väino Kivirüüt
Maakond Tartumaa

Vara vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 11. VII 1991; asub Tartu maakonna kirdeosas. Keskus Vara külas.

Vara valla naaberomavalitsused on Tartumaal Alatskivi, Peipsiääre, Mäksa, Luunja ja Tartu vald ning Jõgevamaal Pala, Saare ja Tabivere vald.

Asustus ja rahvastik

Vara vallas on 28 küla.

Külad

Alajõe, Kargaja, Kauda, Keressaare, Koosa, Koosalaane, Kusma, Kuusiku, Matjama, Meoma, Metsakivi, Mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Selgise, Sookalduse, Särgla, Tähemaa, Undi, Vanaussaia, Vara, Välgi, Ätte.

Valla lääneosa keskus on Vara (selle tõmbekeskus on Tartu) ja idaosas Koosa (tõmbekeskus Alatskivi alevik).

Vaata ka Vara valla elanike arv asulati.

Loodus

Paikneb Ugandi lavamaal ja Peipsi madalikul. Idas piirneb  Peipsi järvega, kagus kulgeb piir piki Emajõge. Sealsed sooalad (Varnja ja Pilka soo) kuuluvad Emajõe-Suursoo sookaitsealasse. Teine suur soo on Koosast edelas Keressaare soo. Valla metsast põhjaosa ilmestavad Selgise ja Välgi mäed (mõhnastikud). Vara vallas on üheksa järve: Koosa paisjärv, Varnja poldri tiik I, Vara paisjärv, Keressaare umbjärv, Kirepi veehoidla, Alajõe paisjärv, Kalsoni tiik, Koosa järv ja  Peipsi järv. Valla kaguosas suubub Koosa jõgi (pikkus 11 km) Emajõe põhjapoolse haruna Peipsisse. Koosa järv asub Emajõe soisel suudmemadalikul, ühendus Kargaja ja Koosa jõe kaudu Peipsiga.

Sookalduse külas on kollase nartsissi kasvukoha kaitseala. Vara valla piiresse ulatuvad Padakõrve ja Välgi looduskaitseala ning Kääpa maastikukaitseala. Looduskaitse all on Vara park ja allee (9,1 ha), Alatskivi parkmets (osaliselt valla piires; 20,6 ha), Pollikivi (ümbermõõt 29 m; Sookalduse külas), Tirtsu tamm (ümbermõõt 5,45 m ja kõrgus 21.5 m; Koosa küla lähistel), Vara kiriku tamm (ümbermõõt 5,2 m ja kõrgus 25 m; Vara kiriku ees) ja kolm Vara pargi tamme (suurima ümbermõõt 5,73 m ja kõrgus 30 m). Rehemetsa küla jääb Emajõe suudmeala hoiualasse.

Emajõgi suubub Praagal Peipsisse (1922)

Koosa jõe luht (1922)

Koosa jõesuus on nn Liivanina (1922)

Ettevõtlus ja transport

Suuremad tööandjad on puidutöötlemisettevõtted (OÜ Vara Saeveski, AS Oskur Puit, palkmajad). Keressaare rabast kaevandatakse turvast.

Valda läbib Tartu–Kallaste maantee. Emajõe suudmes Praagal on sildumiskoht ja piiripunkt (avatud hooajaliselt).

Riigimetsamaad haldavad Tartumaa metskonna Alatskivi ja Kastre metsandik.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Välgi õigeusu Püha Aleksander Nevski kirik 2007

Varal on põhikool, lasteaed ja noortekeskus ning  Koosal lasteaed-algkool. Koosal, Varal ja Välgis on raamatukogu.

Varal on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vara Brigitta kirik (ehitatud1855 krahv Siversi eestvõttel) ja kalmistu ning Välgis õigeusu Püha Aleksander Nevski kirik (allub Moskva patriarhaadile, ehitatud 1859) ja kalmistu.

Välgi külas on palju vadjapäraseid kalmeid (pärit alates 13. sajandist) ja seal on muinasasulakoht. Välgi on olnud Eesti olulisimaid sõelade valmistamise paiku.

Koosal on perearstikabinet, hambaravikabinet ja apteek. Varal ja Välgis velskripunkt.

Ajalugu

Vara vald aastani 1950, ennistati 11. VII 1991, hõlmab ka enne 1950. aastat olnud Kavastu valla osi.

Loe täiendavalt artikleid:

Vara valla tuntud inimesi

Meoma külast pärineb Eduard Markus.

EE 12, 2003; muudetud 2012