Tagasi ETBL-i avalehele

Lõuna-Kaukaasia

Lõuna-Kaukaasia, ka Taga-Kaukaasia, Suur-Kaukasuse Pea- ehk Veelahkmeahelikust lõunas asuv Kaukaasia osa. Hõlmab Suur-Kaukasuse lõunanõlva, lääneosas oleva Kolhida madaliku ja Lihhi ehk Surami aheliku, keeruka pinnaehitusega Kura nõo, sh Kura-Araksi madaliku, lõunaosas paikneva Väike-Kaukasuse ja Armeenia mägismaa kirdeosa (Lõuna-Kaukaasia mägismaa) ning kaguosas asuva Talõši mäestiku ja sellega piirneva Lənkərani madaliku. Mõne allika järgi käsitatakse Suur-Kaukasuse lääneosa tervenisti Põhja-Kaukaasiasse kuuluvana või Suur-Kaukasust omaette piirkonnana; sellisel juhul ühtib Lõuna-Kaukaasia põhjapiir Suur-Kaukasuse lõunajalamiga. Lõuna-Kaukaasia jaotub Gruusia, Aserbaidžaani ja Armeenia vahel.

EE 9, 1996