Tagasi ETBL-i avalehele

Rannu vald

Rannu valla üldandmed
Elanike arv (2010) 1654
Pindala 158,01 km2
Vallavanem Maano Koemets
Maakond Tartumaa

Rannu vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 11. Vii 1991; asub Tartu maakonna lääneosas Võrtsjärve rannikul. Keskus Vallapalu külas.

Rannu valla naaberomavalitsused on Tartumaal Puhja, Konguta ja Rõngu vald ning Viljandimaal Kolga-Jaani vald.

Asustus ja rahvastik

Rannu vallas on 2 alevikku (Kureküla, Rannu) ja 17 küla.

Külad

Ervu, Järveküla, Kaarlijärve, Kipastu, Koopsi, Kulli, Neemisküla, Noorma, Paju, Sangla, Suure-Rakke, Tamme, Utukolga, Vallapalu, Vehendi, Verevi, Väike-Rakke.

Vaata Rannu valla elanike arv asulati.

Vaade Rannu kiriku tornist (1921)

Loodus

Valla keskosa paikneb Ugandi lavamaal, kus on valdav põllumajandusmaastik, lõuna- (Mustjärve ümbrus) ja põhjaosa (Sangla ja Rannu soo) asuvad Võrtsjärve madalikul. Sangla soo on osaliselt kasutusel turbamaardlana. Ümbruskonda ilmestavad Tulimägi (99 m), Võrtsjärve rannikul paiknevad paljandid (Tamme paljand, selle kaitseks on moodustatud Tamme paljandi kaitseala) ja Trepimäe järsak (Trepimäe kaitseala).

Peale valla läänepiiril külgneva Võrtsjärve ja Mustjärve on vallas Rannu, Liivaku ja Koopsi paisjärv.

Valla äärmine põhjaosa kuulub Alam-Pedja looduskaitsealasse. Rannu valda jäävad Rannu park koos alleega (2,8 ha), osa Mustjärve ja osa Võrtsjärve hoiualast.

Kaitse all on ka Vehendi kadakas (kaheksa tüveharuga, suurima ümbermõõt 0,44 m ja kõrgus 7,2 m) ja rändrahn Karukivi (ümbermõõt 13,6 m; Ervu külas).

Emajõe suudmes Rannu-Jõesuus on ümbritseva looduse vaatlemiseks vaatetorn (ehitatud 2008)

Tamme pank Võrtsjärve idakaldal Tamme ja Neemisküla küla vahel, kus paljanduvad Kesk-Devoni Aruküla lademe liivakivid

Võrtsjärve Limnoloogiajaama uurimislaev Vehendis

Ettevõtlus ja transport

Rannu võitööstuse hooned

Suuremad ettevõtted on OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (Kaarlijärve külas), põllumajandusega tegelevad osaühingud Rannu Mõis, Rannu Seeme, Kure Mõis jmt ning palkmaju tootev OÜ Rannu Bangeman. Elva E.P.T. AS tegeleb turba kaevandamisega Sangla soos ja turba pakkimisega.

Riigimetsamaad haldab Tartumaa metskonna Rannu metsandik.

Valda läbivad Tartu–Viljandi maantee ning sellelt hargnev Rõngu tee.

Võrtsjärve rannikul asub Võrtsjärve Limnoloogiakeskus, samas on ka sadam. Väikesadam on ka Vallapalu, Tamme, Järveküla ja Jõesuu külas.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Valla keskuses on keskkool, raamatukogu ja rahvamaja, raamatukogu on ka Kurekülas ja Väike-Rakkes (Sangla raamatukogu). Väike-Rakkes on ka valla teine rahvamaja. Rannus on veel lasteaed ja pensionäride päevakeskus.

Rannus on ka perearstikeskus ja hambaravikabinet.

Vallas on kaks kirikut – EELK Rannu Püha Martini kirik ja Apostliku Õigeusu kirik (mitte tegutsev).

Rannu Püha Martini kirik

Rannu 7-klassiline kool

Rannus Vabadussõja mälestusmärgi avamine

Ajalugu

Vald aastani 1950, staatus ennistati 11. VII 1991.

Loe täiendavalt artiklit