Tagasi ETBL-i avalehele

mullaprotsessid

mullaprotsessid, elusa ja muundunud orgaani­lise aine, eelkõige huumuse, lähtekivimi ja mulla mineraalosa ning mullavee ja -õhu vastastikused dünaamilised mõjutused. Mullaprotsessid kujundavad ja aren­davad mulda ning mullarežiimide muutmise kaudu kujundavad ja muudavad mulla geneetilisi horisonte ja muudavad nende koostist ja omadusi. Orgaanilise ja mineraalse aine, mullavee ning -õhu vahelised lihtsad reaktsioonid (lahustumine, sadestumine, hapendumine, taandumine, hüdrolüüs, neosüntees jm) põhjustavad vastastikuses seoses olevaid ainete ja energia vahetumise, muundumise ja ümberpaigu­tumise protsesse, mille kombinatsioonidest arenevad akumulatiivsed (nt savistumine ja ferrallitisatsioon), eluvio-akumulatiivsed (lessiveerumine, ferrolüüs, näivleetumine) või eluviaalsed (leetumine) mullaprotsessid. Ajutise või pikaaegse veega küllas­tatuse tingimusis arenev protsess on gleistumine. Kõiki muldi iseloomustab huumus-akumulatiivne protsess ehk kamardumine.

EME 2, 2009