Tagasi ETBL-i avalehele

kamardumine

kamardumine, huumus-akumulatiivne prot­sess, huumuse ja orgaanilis-mineraalsete komplek­side tekkimine, kogunemine ning huumushorisondi (A) moodustumine, muldi kujundav protsess. Kamardumise laad ja intensiivsus sõltuvad kliimast, taimkattest, mulla lähtekivimist ja mullarežiimidest ning kogu­neva orgaanilise aine hulgast, koostisest ja muun­dumisest. Kamardumise intensiivsust väljendavad A-horisondi tüsedus ning huumuslikkus.

VE, 2006; EME 1, 2008 (L. Reintam)