Tagasi ETBL-i avalehele

Lavassaare

Lavassaare rongimuuseum

Lavassaare, vallasisene alev Pärnumaa põhjaosas Audru vallas Lavassaare soostiku lõunaserval, Pärnust 18 kilomeetrit loodes; 460 elanikku (2011).

Jaguneb Lavassaare mäel (31 m) paiknevaks uusasulaks, mäe jalamil paiknevaks Lavassaare külaks ja sellest 2 kilomeetrit loodes olevaks Vana-Lavassaareks, mis on kujunenud 1922 rajatud turbatööstuse turbaveoraudtee keskuse juurde. Tootsi briketivabrikuga (lõpetas tegutsemise mais 2011) ühendab Lavassaaret 24 kilomeetri pikkune kitsarööpmeline turbaveoraudtee (valmis 1983).

Rahvastik

Lavassaare elanike arv
1970 626
1990 533
2000 555
2003 554
2006 547
2008 542
2010 535
2011 460

Pärnu linna mõjusfääris olev Lavassaare alevi elanikkond on püsinud pikemat aega samas suurusjärgus (ca 560 kuni 530 inimest vahemik). 2006. aastast on elanikkond pidevalt vähenenud. Seda on ennekõike põhjustanud negatiivne loomulik iive ja sisserände vähenemine.

Lavassaare elanike vanuseline jaotus
Aasta Elanike arv Vanuserühm (aastad)
    0–14 15–64 üle 64
    arv % arv % arv %
2000 554 109 20 331 59 114 21
2010 535 84 16 342 64 109 20

Loodus

Lavasaarest loodesse jääb Natura 2000 võrgustikku kuuluv Lavassaare hoiuala, millest osa jääb ka alevi piiresse. Lavassaares asub I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kõre püsielupaik ja leiukoht ning kivisisaliku püsielupaik. Lavassaare alale jääv väärtuslik maastik – Lavassaare - Virussaare turbamaa

Ettevõtlus ja transport

Lavassaare töötajate jaotus tegevusalati (2000)
Kokku 220
Mäetööstus 106
Töötlev tööstus 28
Hulgi- ja jaemüük: mootorsõidukite ja kodumasinate remont 18
Haridus 15
Muud 53

Suuremad tööstusettevõtted on turba tootmise ja töötlemisega tegelevad AS Tootsi Turvas tootmisüksus ja Biolan Baltic OÜ, õmblustööstus Geel AB OÜ ja bussifirma Lindt OÜ. 

Turba kaevandamine Lavassaare maardlas 21. sajandi alguses

Lavassaare turbamaardla varu 1. I 2003 (tuh. t)
Hästilagunenud turvas
Aktiivne tarbevaru 25 790
Passiivne tarbevaru  494
Aktiivne reservvaru 71 690
Passiivne reservvaru 926
Vähelagunenud turvas
Aktiivne tarbevaru 6 033
Passiivne tarbevaru 107
Aktiivne reservvaru 29 329
Passiivne reservvaru 430

Haridus, kultuur ja tervishoid

Alevi territooriumil asub Eesti Muuseumraudtee (loodi 1987 Muuseumraudtee Ühingu eestvõttel), lasteaed-algkool (2002/03. õa 20, 2009/10. õa 12 õpilast), rahvamaja, raamatukogu, noortekeskus, postkontor ja perearstikabinet. Alevi territooriumile ulatub Halinga vallas asuva kultuurimälestise Lavassaare töökoda-veduridepoo kaitsevöönd. Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel asub Lavassaares 15 vallasmälestist (tehnikamälestist), milleks on peamiselt kitsarööpmelised vagunid, vedurid jne.

Ajalugu

1624 on esimest korda mainitud Lavassaare küla (Lawasser). Tänane Lavassaare on alguse saanud 1919. aastal, kui asutati Lavassaare (Jõõpre) turbatööstus. Peale tööstuslike ehitiste (töökoda, kontor, depoo, laohooned) ja ametnike majade koosnes asula tööliste majutamiseks ehitatud puitbarakkidest. Tööstus varustas küttega peamiselt Sindi kalevivabrikut, hiljem ka Pärnu linavabrikut, turba veoks valmis 1924 Lavassaare–Pärnu (Pootsi)–Sindi raudtee (Sindi jaam suleti 1969, Pootsi 1975). 1941–44 oli Vana-Lavassaares koonduslaager. 1950. aastatel rajati uus töölisasula endisest 2 km kaugusele.

Kuni 1949. aastani kuulus asula Jõõpre ja Sauga valla koosseisu, 1949. aasta märtsist sai Lavassaare omaette administratiivüksuseks – aleviks. Valla (alevvalla) staatuse sai 19. XII 1991, 26. X 2013 ühines Audru vallaga.

EE 11, 2002; EE 12, 2003; muudetud 2013