Tagasi ETBL-i avalehele

Audru vald

Audru valla üldandmed
Elanike arv (2011) 5560
Pindala  386,84 km2
Vallavanem Siim Suursild
Maakond Pärnumaa

Audru vald, 2. järgu haldusüksus, moodustatud 26. X 2013, asub Pärnumaal Pärnust läänes; keskus Audru alevikus.

   

Asustus ja rahvastik

Asustus on koondunud peamiselt valla idaossa Jõõpre ja Audru ümbrusesse. Pärnu linna mõjusfääris olev Lavassaare elanikkond on püsinud pikemat aega samas suurusjärgus (ca 560 kuni 530 inimest vahemik). 2006. aastast on elanikkond pidevalt vähenenud. Seda on ennekõike põhjustanud negatiivne loomulik iive ja sisserände vähenemine.

Loodus

Puhkekohana tuntud Valgerand jääb Valgeranna hoiualale.

Kaguosas piirneb Pärnu lahega, kirdes Lihula-Lavassaare soostikuga. Paikneb Lääne-Eesti madaliku ja Liivi lahe rannikumadaliku üleminekualal.

Valgerannast läände jääb Audru roostiku kaitseala ja 2000 hektari suurune poldriala (osaliselt hõlmab seda Audru poldri hoiuala), mis on pesitsus- ja läbirändepaigaks paljudele linnuliikidele. Lõunaosas piirneb Audru vald Lindi looduskaitsealaga, mille kaks lahustükki jääb valla territooriumile, ning Lindi hoiualaga. Läände jääb Audru liigikaitseala (kuldkinga Audru kasvukoha kaitseala). Loodeosas paikneb kolme valla piiresse jääv Nätsi-Võlla looduskaitseala, mis hõlmab samanimelist sood. Valda (Soeva küla maale) jääb osa Nedrema looduskaitsealast. Audru vald hõlmab Valgeranna hoiuala ja osa Pärnu lahe hoiualast. Looduskaitse all on Audru mõisa park, Audru kirikumõisa tamm, Jõõpre pärnad, Uruste tamm ja Malda küla kadakas.

Lavasaare naabrusesse (loodesse) jääb Natura 2000 võrgustikku kuuluv Lavassaare hoiuala, millest osa jääb ka valla piiresse. Lavassaare hoiuala. Lavassaare vallas looduskaitsealasid ega hoiualasid ei asu. Lavassaares asub I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kõre püsielupaik ja leiukoht ning kivisisaliku püsielupaik. Lavassaare valla alale jääv väärtuslik maastik – Lavassaare - Virussaare turbamaa.

Ettevõtlus ja transport

Vallas on põllumajandus-, puidu-, metalli- ja kalatööstus- ning turba tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted. Suur ettevõte on metalltoodete tootja AQ Lasertool OÜ (2009. aasta käive 163,5 miljonit krooni). Turba tootmise ja töötlemisega tegelevad AS Tootsi Turvas tootmisüksus ja Biolan Baltic OÜ. Vallas tegutseb Õmblustööstus Geel AB OÜ ja bussifirma Lindt OÜ.

Valla idaosas asub puhkekohana tuntud Valgerand, lõunaosas asuvad Lindi ja Liu kaluriküla, seal on ka väikesed sadamad. Mererand ja looduskaunid paigad meelitavad puhkajaid. Neid ootavad mitmed puhkekeskused (Villa Andropoff, Marksa) ja turismitalud. Valda läbivad Pärnu–Lihula maantee ja sellelt lähtuvad Lavassaare ja Tõstamaa maantee.

Haridus, tervishoid, kultuur ja turism

Valla peamised haridus- ja kultuuriasutused on Audru alevikus. Vallas on Jõõpre põhikool ning Lindi, Aruvälja (Ahastes) ja Lavassaare ((2002/03. õa 20, 2009/10. õa 12 õpilast)) lasteaed-algkool. Aruväljal, Audrus, Jõõpres, Lavassaares, Lindis ja Kihlepal on raamatukogu, Aruväljal, Jõõpres, Lavassaares ja Lindis rahvamaja. Lavassaares on noortekeskus, postkontor ja perearstikabinet. Jõõpres ja Urustes on õigeusu kirik.

Valla territooriumil asub Eesti Muuseumraudtee (loodi 1987 Muuseumraudtee Ühingu eestvõttel). Valla territooriumile ulatub Halinga vallas asuva kultuurimälestise Lavassaare töökoda-veduridepoo kaitsevöönd. Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel asub endise Lavassaare valla alal 15 vallasmälestist (tehnikamälestist), milleks on peamiselt kitsarööpmelised vagunid, vedurid jne.

Ajalugu

Valla staatus aastani 1950, taastati 9. IV 1992. 26. X 2013 ühines Lavassaare vald Audru vallaga.

EE 12, 2003; muudetud 2013