Tagasi ETBL-i avalehele

Kurs, Ott

Ott Valdeko Kurs (24. III 1939 Tartu), geograaf, etnoloog, turkoloog ja fennougrist, geograafiakandidaat (Ph.D. 1971), Helsingi ülikooli audoktor (1997).

Lõpetas 1957 Tartu 5. keskkooli ja 1963 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna; 1968–70 TÜ aspirant, geograafiakandidaat (1971, TÜ), väitekiri „Экономико-географические основы административно-территориального деления на примере Эстонской ССР” (oli NSV Liidus esimene sellelaadne uurimus). Õppis TÜ-s algul majandusteaduskonnas, 1959 alustas orientalistikakabinetis Pent Nurmekunna juures turkoloogiaõpinguid, täiendas end sel alal 196566 Aserbaidžaani ülikoolis. Oli 198485 täienduskursustel Moskva ülikoolis, 199091 Soome Akadeemia stipendiaat ja 199192 Joensuu ülikooli vanemassistent; 199293 täiendas end TÜ vastrajatud sotsiaalteaduskonnas politoloogia alal, 199394 Svenska institutet'i stipendiumiga Stockholmis.

Olnud 196365 Mustvee 1. keskkooli õpetaja ja tootmisõppejuhataja, 196672 TÜ geograafia oskonna teadur, 197375 Eesti Põllumajandusakadeemia filosoofiakateedri vanemteadur ja 197577 vanemõpetaja, 197797 TÜ majandus- ja inimgeograafia dotsent, 198083 ka TÜ bioloogia-geograafia-teaduskonna prodekaan, 19972004 inimgeograafia õppetooli professor, 200407 erakorraline professor, aastast 2007 emeriitprofessor, 200710 erakorraline teadur.

Uurimisalad: etnilised vähemu­sed, soome-ugri ja turgi-mongoli rahvaste kultuu­ri-, haldus- ja poliitgeograafia, sotsiolingvistika ja Eesti geograafia ajalugu. Loonud oskussõnu ja koostanud erialasõnastikke. Pannud aluse etno-, kul­tuuri- ja poliitgeograafia uurimisele ja õpetamise­le ning taastanud TÜ geograafia instituudi üllitiste sar­ja. Juhendanud doktori- (Hill Kulu 1997, Eiki Berg 1999, Garri Raagmaa 2000, Erki Tammiksaar 2000, Heno Sarv 2002) ja magistritöid.

Teinud õppe- ja uurimisreise Koola Lapimaal ja Vene Karjalas, Lääne-Turkestanis ja Altais, Permikomis, Vepsamaal, Ingeris, Kalmõkkias, Tveri Karjalas, Soomes, Prantsusmaal, Saksa­maal, Marimaal, Andaluusias jm.

Eesti Geograafia Seltsi presiidiumi liige (1995, auliige 2009), Eesti Looduseuurijate Seltsi jmt Eesti seltsi ning Akadeemilise Hõimuklubi lii­ge (1997), Elias Lönnroti Seltsi liige (1988), New Mexico Geographical Soc., Societas Historiae Fenno-Ugricae (1993), Société de Géographie (199599) ja Société Finno-Ougrienne (1996) liige. Suomen Maantieteellinen Seura korrespondentliige (1991, sai 1994 Ragnar Hulti medali).

Umbes 500 uurimust ja ülevaadet poliit-, haldus- ja kultuurigeograafia, vähemusrahvuste, Eesti geograafia ajaloo, toponüümika ning sotsiolingvistika alalt eesti, soome, vepsa, komi, udmurdi, kalmõki, rootsi, norra, taani, saksa, inglise, prantsuse, hispaania ja vene keeles. Avaldanud uurimusi Akadeemias ja paljudes välisväljaannetes. Koostanud ja toimetanud Ilmar Arensi raamatu „Peipsitagused eestlased” (1994). Erialaseid tõlkeid soome, saksa, rootsi, hispaania, prantsuse ja inglise keelest.

Töid

  • Kaardisõnastik (1994)
  • Turgi maailma kohanimed. – TÜ Türgi Keele Kabineti Üllitised, 1998, 2
  • Etnilisi vähemusi ajas ja ruumis, I. – Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad, VI (1998)
  • Geography in Estonia 17th–20th centuries. – Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 1999, 83
  • Maailm, Euroopa ja Eesti. Poliitilisest geograafiast. – Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 1999, 88
  • Eestiturgi ja turgieesti turistisõnastik. – TÜ Türgi Keele Kabineti üllitised, 2000, 3
  • Ott Kursi teaduspublikatsioonide nimekiri Eesti Teadusportaalis

Tunnustusi

  • Valgetähe V klassi teenetemärk (2001)
  • TÜ suur medal (2004)

Välislink

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005; muudetud 2014