Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti paetasandikud

Paetasandikud on paigastikutüüp, kuhu kuuluvad paese aluspõhjaga, vähem kui 1 meetri paksuse pinnakattega tasandikud, mida liigestavad mõne meetri kõrgused paekühmud, kulutusnõod ja rannikul klibused rannavallid. Paljudes kohtades on karstivorme (karstilehtrid, karstikraavid; näiteks Kostiveres). Õhukestel paepealsetel muldadel (alla 30 cm) on looniidud ja -kadastikud (alvarid) ning madalad vähetootlikud loometsad (männikud, kuusikud). Paksemate huumusrikaste, kuid kiviste rähkmuldadega alal on põllud, salumetsad ja liigirikkad puisniidud (Laelatu). Merepiiril paikneb pank- või kaljurannavöönd. Paetasandikke on Põhja- ja Lääne-Eestis. Harjumaal Rebala paetasandikul on tuvastatud metsavööndi vanimad põllulapid (umbes 4000 aastat).

Loopealne maastik Vandjala külas Katkuotsa heinamaal

Kostivere karstiala karstikraavid

Laelatu puisniit

Vaata ka seotud artiklit

EE 11, 2002 (I. Arold); muudetud 2011