Tagasi ETBL-i avalehele

rendsiina

rendsiina, karbonaatmuld, kivisel ja tugevasti karbonaatsel lähtekivimil kujunenud muld. Kihisemine algab huumushorisondis kõrgemal kui 30 cm, lühike ja lihtne profiil koosneb A-C- (A-D-), harvemini A-Bw-C-horisontidest. Rendsiinal kasvab rohkesti lubja- ja kuivalembesi taimeliike.

Paepealsed rendsiinad (loomuld) asuvad massiivsel pael (mullakiht on õhem kui 30 cm) ja neil kasvavates loometsades on lageraie keelatud.

Rähksed rendsiinad (rähk-, veeris- ja klibumullad, Skeletic Regosols) asuvad rähk- ja veerismoreenil, rannaklibul ning jääsulavee koreselistel setetel, kus aluspõhjapaas on sügavamal kui 30 cm.

Huumushorisondi ja peeneselise mullakihi tüseduse järgi jaotatakse rendsiinad väga õhukesteks, õhukesteks, keskmise sügavusega ja sügavateks rendsiinadeks. Õhukesed rendsiinad kuuluvad enamasti VII–VIII hindeklassi, enamik keskmise sügavusega rendsiinasid V–VI hindeklassi. Rendsiinade majandamisel on oluline säilitada veevaru ja vähen­dada kivisust.

EME 2, 2009