Tagasi ETBL-i avalehele

moreen

moreen, harilikult sorteerumata ja ümardumata osisest koosnev kivimaines, mida liustik edasi kannab või sulades maha jätab. Pinnamoreen moodustub peamiselt mäenõlvult liustikule varisenud kividest, põhjamoreen liustikualuse jääkünde tagajärjel, sisemoreen pinna- või põhjamoreeni kandudes liustiku sisse, põhimoreen sise- ja põhjamoreenist pärast liustiku sulamist, meremoreen meres settinud moreenist. Varasemail geoloogilistel ajastutel tekkinud kivistunud moreen on tilliit.

VE, 2006