Tagasi ETBL-i avalehele

kivisus

kivisus, mulla horisontide ja lähtekivimi kivisisaldus. Kivisust hinnatakse kivide rohkuse (kivide puudumisest kivikülvini) ja suuruse järgi (peenkividest hiidrahnudeni). Eristatakse suuri (Ø üle 20 cm), väikesi (Ø 10–20 cm) ja peenkive (Ø 1–10 cm). Viimaste teravakandilised tükid on rähk (rähas), ümardunud kantidega tükid veeris ning lapikud ümardunud tükid klibu. Pinnakivid on nähtavad, peitkivid asuvad poolmattunult või täiesti mattunult mullas. Põllumulla suur kivisus nõuab mullaharimis- jt põllutööriistade ja -masinate täiendamist kivikaitseseadistega ning korrapärast kivikoristust. Metsamullas võivad kivid segada raie- ja hooldustöid, metsa väljavedu ja raies­tike taasmetsastamist.

Mulla kivisus: üle 5 cm Ø-ga kive pindmises 30 cm kihis, m3 ha-1.
Kivisuse aste Kivide hulk
Väga väike (väga nõrk) <5
Väike (nõrk) 5–20
Keskmine 20–50
Suur (tugev) 50–100
Väga suur (väga tugev) 100–500
Kivikülv >500

  

VE, 2006; EME 2, 2009