Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Metsakorralduskeskus

Eesti Metsakorralduskeskus, lühend EMKK, kavandas metsade majandamist; asutati 16. XII 1919 (Metsakorralduse Büroo, 1945–90 kandis erinevaid nimesid ja kuulus üleliidulisse struktuuri, EMKK aastast 1990, aastast 1997 oli Keskkonnaministeeriumile kuuluv osaühing), likvideeriti 2003. Riiklike metsakorralduse andmebaaside haldamine viidi üle Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusesse, metsakorraldusteenust hakkasid osutama eraettevõtted (nt Metsakorralduse Büroo). Metsakorraldustöid alustati 1920 „Eesti Vabariigi metsakorralduse juhatuskirja” alusel, 1935 koostati uue metsaseaduse järgi metsakorralduskava ja 1939 viidi algmetsakorraldus lõpule (alates 1923. aastast korraldati 1,14 miljonit ha metsamaad). 1959 kasutati metsade kaardistamisel esimest korda aerofotosid. 1972 hakati tegelema looduskaitseobjektide inventeerimise ja jahikorraldusega. Koostöös Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsakorralduse kateedriga koostati 1980 hooldusraiete normatiivid ja 1982 Eesti metsade kasvukäigutabelid. 1989 tehti esimesed sõjajärgsed erametsade metsakorralduskavad. 1993 teostati üleriigiline metsamaade hindamine, 1994 alustati maade erastamiseks kasvava metsa hindamist ja 1997 riigimetsade maakatastrisse viimist.

Eesti Metsakorralduskeskuse juhatajad
1919–34 Eduard Schabak
1934–39 Arved Reinvald
1939–44 Elmar Saar
1944–50 Nikolai Grjazin
1950–52 Varfolomei Konstantjuk (kt)
1953–57 Johannes Sihiveer
1957–86 Arnold Aru
1987–92 Mati Polli
1992–2003 Ülo Viilup

  

EE 12, 2003; muudetud 2011