Tagasi ETBL-i avalehele

metsakorraldus

metsakorraldus, metsade majandamise kavanda­mine ja selleks vajalike abinõude süsteem. Hõlmab metsade perioodilise mõõdistamise, kasvukohatingi­muste uurimise, metsa inventeerimise ja takseeri­mise, majandamise kavandamise ning kavandatu elluviimise jälgimise. Metsade muutumise tõttu tuleb aeg-ajalt ümber vaadata ka metsakasvatuse ja -kasutuse ning metsade majandamise meetodid.

Esimesed metsakorraldustööd (puistute plaanide koostamine) tehti Eestis 18. sajandi lõpus, korrapärane metsakorraldus algas 1921. Kuni 1992. aastani rakendati metsakorraldustöös 10-aastast tsüklit, hiljem suudeti seda tsüklit järgida ainult riigimetsa­des (erametsade metsakorraldustöid tehti olenevalt sellest, kas mets oli maakatastris registreeritud ning kas metsakorraldustöödeks piisas raha). 1999 alustati Eestis statisti­lise metsa inventuuriga (SMJ), see annab igal aastal kogu riigi metsade kohta uue andmestiku. Seda andmebaasi haldab Keskkonnateabe Keskus (tema Tartu üksus, endine Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus).

Välislingid

EE 6, 1992; VE, 2006; EME 2, 2009 (Ü. Tamm)