Tagasi ETBL-i avalehele

metsakasvatus

metsakasvatus, 1. taimekasvatuse haru, mille ees­märk on saada looduslik või kunstlik metsauuen­dus ja kasvatada sellest hooldusraiete ja muude võtetega raieküps mets. – 2. metsatea­duse haru, mille teoreetiline osa on metsabioloogia ja rakenduslik osa raieviiside ja metsa loodusliku uuenemise õpetus. Metsakasvatus käsitleb metsakasvatusvõtteid, metsa bioloogiliste protses­side mõjutamist, metsa kui toorme kasvatamise majanduslikku tasuvust, metsakaitset ja selleks tehtavaid kulutusi. On tihedas seoses metsatüpoloogia, dendroloogia, ökoloogiataimefüsioloogia jmt teadusha­ruga.

Loe täiendavalt artiklit metsakultuur.

Kirjandus

  • M. Kask. Metsakasvatus. Tallinn, 2009

EE 6, 1992; EME 2, 2009 (M. Kurm)