Tagasi ETBL-i avalehele

Ahas, Rein

Rein Ahas (10. XII 1966 Tartu), geograaf. Vanemad teenistujad.

Lõpetas 1984 Luunja keskkooli ja 1991 Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja looduskaitse erialal; oli 1992–94 TÜ geograafia instituudi magistrant, loo­dusteaduse magister (1994, TÜ), väitekiri „Puude feno­loogilise arengu geograafiline varieeruvus Ees­tis”, filosoofiadoktor (1999, TÜ), väitekiri „Spatial and tem­poral variability of phenological bases in Esto­nia” (Tartu, 1999). Täiendanud end Oxfordi ja Milwaukee ülikoolis Wisconsinis (2001), Viini tehnikaülikoolis (2008), Umeå (2011) ja Genti ülikoolis (aastast 2011). Olnud 2000–02 järeldoktorantuuris TÜ zooloogia- ja hüdrobioloogia instituudis.

Töötanud TÜ geograafia instituudis teadurina (199498), lektorina (19982000) ja vanemteadurina (2002–06), olnud inimgeograafia õppetooli hoidja (2004–06), aastast 2006 inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja, inimgeograafia professor. Aastast 2007 inimgeograafia õppetooli teaduse sihtfinantseerimise teema „Rahvastiku ruumilise mobiilsuse mõjutegurid ning seosed keskkonna ja regionaalse arenguga” juht, aastast 2013 Teaduste Akadeemia uurija-professor Tartu Ülikoolis.

Peamised uurimisvaldkonnad: mobiilpositsioneerimine inimeste mobiilsuse uurimisel ja planeerimisel, linnageograafia, keskkonnamõjud, aastaajad ja kliimamuutused. Avaldanud artikleid ajakirjanduses.

Juhendanud doktori- (Anto Aasa 2005, Taavi Pae 2006, Siiri Silm 2009, Andres Kuusik 2011, Hando Hain 2012, Olle Järv 2013) ja magistritöid.

Organisatsiooniline kuuluvus

  • Eesti Rohelise Liikumise liige (aastast 1990), juhatuse liige (1998–2004)
  • Eesti Looduseuurijate Seltsi liige(1992)
  • International Society of Biometeorology (1997) liige
  • Taiga Rescue Network'i rahvusvahelise juhatuse liige (1994–2004)
  • mitme rahvusvahelise teadusajakirja kolleegiumi liige

Töid

Välislingid

ETeadBL 1, 2000; muudetud 2014