Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti Roheline Liikumine

Eesti Roheline Liikumine, lühend ERL, keskkonnakaitsega tegelev valitsusväline organisatsioon. Asutatud 23. V 1988, et takistada Virumaal NSV Liidu keskvõimu kavandatud fosforiidikaevandamist (fosforiidisõda). 1991 eraldus ERL-ist praeguseks tegevuse lõpetanud poliitiline tiib. Samal aastal koostati ERL-i laiaulatuslik üldprogramm, 2002 valmis programm „ERL-i keskkonnapoliitika”. Keskkonnaprojektidega tegeldakse seitsmes alalises töörühmas (energeetika ja atmosfääri, noorte, säästva tarbimise, planeeringute jälgimise, transpordi ja veekaitse töörühm ning metsatoimkond), peale selle teostatakse lühiajalisi üksikprojekte. Vanim töörühm on metsatoimkond, selle põhiettevõtmisi on ebaseadusliku metsaäriga võitlemine ja metsa sertifitseerimise toetamine. Transpordi töörühm toetab linnaliikluses ühistranspordi arendamist ja autokesksuse vähendamist, energeetika ja atmosfääri töörühma eesmärk on taastuvate energiaallikate laialdasem kasutuselevõtt, säästva tarbimise töörühm juurutab säästvaid tarbimisharjumusi, veekaitse töörühm tegeleb nii Läänemere kui ka siseveekogude ja põhjavee kaitsega, planeeringute jälgimise töörühm hoiab silma peal Eestis tehtavatel detail- ja üldplaneeringutel, millega võib kaasneda negatiivne keskkonnamõju. Noorte töörühm keskendub keskkonnateadlikkuse suurendamisele. ERL korraldab seminare, konverentse, talguid, töölaagreid ja protestiaktsioone. Igal kevadel toimub roheliste mitmepäevane tuhandete osavõtjatega rattaretk. ERL osaleb mitmesugustes riiklikes ekspertkomisjonides ning kuulub mitmesse rahvusvahelisse organisatsiooni: nt Maa Sõbrad (Friends of the Earth), Puhta Läänemere Ühendus, Taiga Päästmise Võrgustik (Taiga Rescue Network) ning Transport ja Keskkond (Transport & Environment). Ilmunud on publikatsioone, nt Håkan Pleijeli „Ökoloogiaraamat” (1993), „Mets ja kultuur” (koostaja Rein Ahas, 1997), „Keskkonnaraamat” (koostaja Tõnu Oja, 1997), „Tallinna liiklus ja elukeskkond” (koostaja Mari Jüssi, 1998) ja „Geenitehnoloogia: kas midagi hirmsat?” (koostaja Mart Meriste, 2002). Koostöös teiste keskkonnaorganisatsioonidega on 1988–2002 ilmunud 23 numbrit aperioodilist üllitist „Keskkonnajuht”, mille iga väljaanne on pühendatud ühele kindlale temaatikale. ERL-i teabeleht kannab aastast 2004 nime Rääk.

EE 12, 2003; muudetud 2011