Tagasi ETBL-i avalehele

Paakspuu, Valdur

Valdur Paakspuu

Valdur Paakspuu (16. IV 1934 Kuressaare – 31. I 1991 Tallinn), ornitoloog ja looduskaitsja. Lõpetas 1958 bioloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Töötas aastast 1958 Matsalu Riiklikul Looduskaitsealal (1958–65 ja 1968–72 vanem teaduslik töötaja, 1965–68 kaitseala juhataja, aastast 1972 direktori asetäitja teadusalal). Korraldas kaitsealal uurimistööd, uuris vee- ja rannikulindude rännet, pesitsemist ja sulgimist (eriti põhjalikult rannaniitude ja lahe suudmes paiknevate Väinamere saarte haudelinnustikku ning hallhane ja kühmnokk-luige pesitsemist ja sulgimist kogu Eestis). Olnud Eesti Looduskaitse Seltsi (1966) asutajaliikmeid ja Lihula osakonna juhataja, Rahvusvahelise Veelindude Uurimise Büroo (IWRB) hallhane, kühmnokk-luige ja sookure töörühma ning aastast 1985 ajakirja Eesti Loodus toimetuskolleegiumi liige.

Töid

  • Hallhane ökoloogiast Matsalu lahel. – Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 56, 1964
  • Kajaklaste kolooniate dünaamikast Matsalu Riiklikul Looduskaitsealal. – Matsalu maastik ja linnud. Ornitoloogiline kogumik VI, 1973
  • Matsalu roostikus, randadel ja vetel (1980, koos Enno Väljaliga)
  • Lindude ränne Matsalu alal (koos T. Kastepõlluga). – Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala (1985)

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011