Tagasi ETBL-i avalehele

Muischneek, Herbert

Herbert Muischneek

Herbert Nikolai Muischneek [muiš-] (Muischnek; 10. VI 1903 Vjatka – 16. X 1966 Tartu), läti päritolu eesti geodeet, Nata-Ly Sakkose isa, matemaatikamagister aerofotogeodeesia alal (1930, Tartu Ülikool; 1946 ümberarvestatud füüsika-matemaatikakandidaadiks). Elektrotehniku poeg.

Lõpetas 1928 matemaatika erialal Tartu Ülikooli. Töötas 1931–36 Tartu Tähetornis, 1936–52 töötas Tallinna Polütehnilises Instituudis geodeesia laboris ja kateedris vanemassistendi, labori juhataja ja dotsendina, õpetades geodeesiat, fotograafiat ja fotogrammeetriat, 1952–66 töötas Eesti Põllumajanduse Akadeemias maakorralduse ja hüdromelioratsiooni teaduskonna dekaanina, geodeesia ja matemaatika kateedri juhataja ning dotsendina. 

Tal oli suuri teeneid Eestis maakorralduse arendamisel ja noorte maamõõtjate kasvatamisel. Uurimusi fotogrammmeetria alalt. Pani Eestis aluse neotektoonilise liikumise uurimisele. 

Oli Akadeemilise Matemaatika Seltsi asutajaliige ja sekretär 1926–1936, Loodusuurijate Seltsi liige, Tallinna Tehnikaülikooli fotoklubi asutajaliige ning esimees.

Töid

  • Über die Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aerophototopographie (1946)
  • Tahhümeetrilisest arvutamisest arvutuslükati abil. – Geodeet 24, 1938
  • Gauss-Lamberti koordinaatide ümberarvutamisest Gauss-Krügeri koordinaatideks Eesti NSV territooriumil. – Tallinna Polütehnilise Instituudi Toimetised 29, 1947

Kirjandus

  • Herbert-Nikolai Muischneek 100. – Geodeet 27, 2003

EE 14, 2000; ETeadBL 2, 2005 (L. Vassiljev); muudetud 2011