Tagasi ETBL-i avalehele

Meeksi vald

Meeksi valla üldandmed
Elanike arv (2010) 699
Pindala 143,48 km2
Vallavanem Aleksandr Suvorov
Maakond Tartumaa

Meeksi vald, 2. järgu haldusüksus, taasasutatud 12. XII 1991; asub Tartumaa kaguosas, piirneb Peipsi järve osa Lämmijärvega. Keskus Mehikoorma alevikus.

Meeksi valla naaberomavalitsused on Tartumaa Võnnu ja Piirissaare vald (Peipsi järves) ning Põlvamaal Räpina ja Mooste vald.

Asustus ja rahvastik

Meeksi vallas on 1 alevik (Mehikoorma) ja 9 küla.

Külad

Aravu, Haavametsa, Jõepera, Järvselja, Meeksi, Meerapalu, Parapalu, Rõka, Sikakurmu.

Põhiosa asustusest on Rasina–Mehikoorma–Pedaspää tee ääres, suurim asustuskeskus on Mehikoorma alevik.

Vaata Meeksi valla elanike arv asulati.

Järvseljal on Eesti Maaülikooli õppe- ja katsemetskonna ühiselamud

Mehikoorma alevik (1913)

Loodus

Vald paikneb Peipsi madalikul, kus valdavad metsa- ja sooalad (Esäkeste, Pedaspää, Meerapalu ja Uulika soo).

Valla lääneosas asub Eesti Maaülikooli Järvselja õppe- ja katsemetskond (Järvselja looduskaitsekvartal kuulub Järvselja looduskaitsealasse ja jääb Võnnu valda). Valla põhjaosa sood kuuluvad Emajõe-Suursoo sookaitsealasse. Meerapalu ja Parapalu küla maad jäävad Emajõe suudmeala hoiuala koosseisu.

Vallas on veel kaitsealune Meeksi park (3,1 ha).

Järvselja Eesti Maaülikooli õppe- ja katsemetskonna istikute aed

Järvselja haavik

Mehikoormast vaade Peipsile ja kivikuhjale, kus oli kunagi sadamakoht

Ettevõtlus ja transport

Suuremad ettevõtted on OÜ Latikas (kalapüük) ja OÜ Clahel (põllumajandus ja metsandus).

Riigimetsamaad haldab Tartumaa metskonna Kastre metsandik.

Laaksaare sadama kaudu peetakse ühendust Piirissaarega.

Mehikoormas on Politsei- ja Piirivalveameti piirivalvekordon.

Mehikoorma tuletorn

Piirivalveameti piirivalvekordon

Haridus, kultuur ja tervishoid

Järvselja jahiloss, mida kasutavad Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud praktikumide ajal

Mehikoormas on põhikool, Aravul töötab rahvamaja, Meerapalus ja Meeksis on raamatukogu, Järvseljas raamatukogu ja Eesti Maaülikooli Järvselja õppe- ja katsemetskond.

Tegutseb Meeksi valla seltsikeskus.

Mehikoormas on õigeusu Issanda Muutmise kirik ja kunagise (1944 hävinud) kiriku pastoraadimajas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudus.

Ajalugu

Vald aastani 1950 (aastani 1925 kuulus Võrumaasse), ennistati 21. XI 1991 kui Mehikoorma vald, taas Meeksi vald alates 12. XII 1991.

EE 12, 2003; muudetud 2012