Tagasi ETBL-i avalehele

Kullus, Leo-Peeter

Leo-Peeter Kullus (aastani 1937 Kreenmann; 15. VI 1930 Uhe küla, Mäetaguse vald – 30. VI 2006), geograaf (hüdroloog), Reet Selja vend, geograafiakandidaat (1973 Vilniuse ülikool). Põllutöölise poeg. Lõpetas 1952 Tartu Õpetajate Instituudi ja 1958 Tartu Riikliku Ülikooli. Oli 1958–63 Mustvees Tiirikoja järve-hüdrometeoroloogiajaama insener, hiljem juhataja, seejärel aastani 1991 Tartu Ülikooli geograafia instituudi õppejõud (1963–64 aspirant, 1964–68 füüsilise geograafia kateedri vanemõpetaja, 1975–91 dotsent).

Uurinud Eesti siseveekogusid, eriti Peipsi järve hüdroloogilist režiimi ja veebilanssi. Avaldanud ka esseid. Umbes 40 teadustrükist, koostanud õppematerjale ja tõlkinud õpikuid. Kaks autoritunnistust.

1980–85 oli Eesti Geograafia Seltsi Tartu osakonna esimees. 

Töid

  • Peipsi-Pihkva järve jäärežiimist. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1963 (1964)
  • Järvemeeste jutud. – Looming 1964, 4
  • Данные по изученности, гидрометеорологическому и гидрихимическому режимам Чудско-Псковского озера (koos L. Merilaga). – Hüdrobioloogilised uurimused 1966
  • Water balance of Lake Peipsi-Pihkva. – Estonia. Regional studies (1976)
  • Sada aastat Peipsi veetasemeid. – Eesti Loodus 6, 1990
  • Uhe 1345–1995 (1995, autoreid)
  • Peipsi (1999, autoreid)

Kirjandus

  • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Tartu, 1987
  • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri)
  • H. Mardiste. Järvemeest mälestades.Eesti Loodus 2006, 10

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005; muudetud 2011