Tagasi ETBL-i avalehele

Erm, Vaike

Vaike Erm (15. VII 1928 Suigu vald – 15. I 2007), eesti ihtüoloog, bioloogiakandidaat (1956). Lõpetas 1952 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Töötas 1952–57 TRÜ-s, aastast 1957 oli Eesti Mereihtüoloogia Laboratooriumi (aastast 1973 Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna osakonna, aastast 1991 Eesti Kalandusinstituudi ja aastast 1992 Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi) vanemteadur. Uurimusi koha, vimma jmt kala bioloogiast, ökoloogiast ja arvukusdünaamikast ning rännetest ja püügist peamiselt Liivi ja Matsalu lahes. Vaike Ermi enam kui sajast artiklist 50 käsitles koha: algul peamiselt varu seisundit, seejärel liigi kalakasvatuslikku taastootmist ja lõpuks, 1990. aastail, koostöös Soome kolleegidega varu suurust määravate tegurite analüüsi. Tema raamat kohast (ilmunud 1981) on kõige põhjalikum eesti keeles kirjutatud kokkuvõte selle kalaliigi kohta. Vaike Ermi teine peamine uurimisalune oli vimb (36 trükist), ka Peipsi järves. Ta uuris muu hulgas vimma rändeid ja peamiselt sellest liigist lähtudes Sindi kalatrepi (Pärnu jõel) tähtsust kalade rändele. Ta oli koha ja vimma käsitluse põhiautor monograafias „Eesti kalad” („Fishes of Estonia”, 2003). Nende kahe liigi kõrval tegeles Vaike Erm haugiga, esmajoones tema kalakasvatusliku taastootmisega. Mitme aasta vältel jõudis ta uurida Matsalu märgala veekogude kalu.

Töid

  • Eesti riim- ja magevete kohade bioloogilistest ja morfoloogilistest erinevustest. – Hüdrobioloogilised uurimused II, 1961
  • Биология и промысловое значение рыбцов (Vimba) Европы (autoreid; Vilnius, 1970)
  • Haugi marja inkubeerimise ja vastsete kasvatamise juhend (1973)
  • Koha (1981)
  • Matsalu märgala kalastik (kaasautor). – Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala. Tallinn, 1985
  • The state of coastal fish stocks in the northern and north-eastern Gulf of Riga. – Bulletin of the Sea Fish Institute (Poland) 1992, 3

Kirjandus

MerLe, 1996; ETeadBL, 2000; muudetud 2011