Tagasi ETBL-i avalehele

kalavaru kalakasvatuslik taastootmine

Lõhemaimude transport Keila-Joa kalakasvandusest Vääna jõkke, 1935

kalavaru kalakasvatuslik taastootmine, noorkalade asustamine veekogudesse selleks, et suurendada kalade arvukust ja taastada ohustatud kalaliikide asurkondi. Kalakasvandustes kasvatatud kalavast-sed, maimud või samasuvised kuni kaheaastased noorkalad asustatakse niisugustesse veekogudesse, kus elukeskkond on küll kaladele sobiv, kuid kalade paljunemine on takistatud või kudekarja arvukus kriitiliselt vähenenud. Läänemeres on kuni 90% püü­tavast lõhest taastoodetud kalakasvandustes. Eestis kasvatatakse lõhe, meriforelli, jõeforelli, merisiia, haugi, koha ja linaski noorjärke.

EME 1, 2008 (T. Paaver)