Tagasi ETBL-i avalehele

„Agenda Parva”

„Agenda Parva” kaas

„Agenda Parva”, Braunsbergis (nüüd Braniewo, Poolas) 1622 ilmunud ladinakeelne katoliikliku jumalateenistuse käsiraamat (96 lehekülge), mis oli mõeldud Liivimaa vaimulikele ja milles on ka 24 lehekülge läti-, eesti- (tartu-), poola- ja saksakeelset teksti, seahulgas tartu keelt 17 leheküljel, kokku 474 sõna.

„Agenda Parva” lehekülg

„Agenda Parva” on tartu keelt sisaldavatest säilinud raamatutest esimene, eestikeelsetest teine. Lõuna-Tartumaa ja Lääne-Võrumaa murdejoontega ning ladina- ja poolapärases kirjaviisis eestikeelne tekst näitab Tartu jesuiitide kolleegiumiga seostatud tundmatu kirjutaja head eesti keele oskust. „Agenda Parva” säilinud eksemplar asub Poolas Olsztyni vaimuliku seminari „Hosianum” raamatukogus.

Kirjandus

  • A. Saareste. Agenda Parva (1622) keelest. – Eesti Keel 1938
  • O. Freymuth. Agenda Parva Brunsbergae M.DC.XXII: eestikeelseid tekste vastureformatsiooniaegsest katoliku preestrite käsiraamatust. Tartu, 1938 
  • A. Kask. Eesti kirjakeele ajaloost I. Tartu, 1970
  • V. Helk. Jesuiitide tegevusest Tartus. – Tulimuld 1962, 1
  • J. Peebo. Wastse Testamendi lugu. Tallinn, 2001

EE 12, 2003; muudetud 2012