Tagasi ETBL-i avalehele

valikraie

valikraie, raieviis, mille korral püsimetsana majandatavates erivanuselistes puistutes raiutakse puid valikuliselt väga pika aja jooksul, nii et puistu kui tervik säiliks. Hooldusvalikraie ehk vabavalikraie on küpse või üle­seisnud metsa raie, millega raiutakse välja haiged, vanad, vigased ja ka lootustandvat järelkasvu var­javad puud. Hooldusvalikraieks valitakse kas üksikpuud või 2–3-puulised rühmad. Loodusliku uuenduse kasvu ja arengu iseärasustest olenevalt tehakse hooldusvalikraieid 5–10 aasta tagant. Ühe raievõttega ei tohi raiuda rohkem kui 25% metsa üldtagavarast ja puistu liitus (täius) ei tohi jääda väiksemaks kui 0,6.

Loe täiendavalt artiklit raie.

EME 1, 2008 (L. Muiste); EME 2, 2009 (Ü. Tamm)