Tagasi ETBL-i avalehele

Tootsi

Tootsi üldandmed
Elanike arv (2010) 937
Pindala  1,76 km2
Vallavanem Kalev Kaljuste
Maakond Pärnumaa

Tootsi, alev ja vald Pärnumaa põhjaosas Pööravere soo (Kaisma Suursoo) kaguserval; valla staatuse sai 25. VIII 1993 (tekkis alevvald). 

Tootsi valla naaberomavalitsused on Kaisma, Vändra ja Tori vald.

AS Tootsi Turvas turbapätsid Tootsi turbaväljal

      

Rahvastik

Tootsi elanike arv
1959 1033
1970 1370
1979 1448
1989 1323
2000 1059
2003 1031
2006 992
2008 969
2010 937
Tootsi elanike vanuseline jaotus
Aasta Elanike arv  Vanuserühm (aastad)
    0–14 15–64 üle 64
    arv % arv % arv %
1989 1323 301 23 836 63 186 14
2000 1059 173 16 643 61 243 23
2010 937 106 11 588 63 243 26

  

Ettevõtlus ja transport

Tootsi töötajate jaotus tegevusalati
  1989 2000
Põllu-, jahi- ja metsamajandus 24
Mäetööstus 400 106
Töötlev tööstus 84 28
Energia- ja veevarustus 8 1
Ehitus 36 6
Kaubandus; sõidukite ja kodumasinate remont 28 18
Hotellid ja restoranid 12 4
Veondus, laondus ja side 8 11
Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus 12 5
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 8 13
Haridus 40 15
Tervishoid ja sotsiaalhooldus 20 8
Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 28 3
Töötajaid kokku 708 220

Alevist 3 kilomeetrit kagus asub Tootsi raudteejaam. Haruraudtee ühendab raudteejaama turbabriketitehasega, kitsarööpmelised turbaveoteed ulatuvad Tootsist Lavassaarde (24 km, avati 1983) ja loode suunas Metsavere külani (10 km).

Suurim tööandja – aastast 2002 kontserni VAPO OY kuuluv AS Tootsi Turvas briketitehas – lõpetas 2011. aasta mais tegevuse ja tööta jäi 46 inimest. Tootmisüksus on ka Lavassaares. Turvast toodetakse peamiselt Kaisma Suursoost.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Alevis on põhikool (2002/03. õa 114, 2009/10. õa 44 õpilast), muusika- ja kunstikool, kultuuri- ja spordikeskus, raamatukogu, apteek, hooldekodu ja postkontor.

Ajalugu

Tootsi on tekkinud briketitehase (ehitus algas 1938, II järk valmis 1959, katlamaja 1965) juurde rajatud asulana, aleviks sai 1949, omavalitsusliku staatuse 6. VI 1991 ja valla staatuse 25. VIII 1993. Tehas ja asula on saanud nime Sauga jõe ääres asunud talu järgi, mille lähedal avati Lelle–Papiniidu raudtee valmides (1928) Tootsi pooljaam.

EE 12, 2003; muudetud 2011