Tagasi ETBL-i avalehele

Saue

Saue üldandmed
Elanike arv (2010)  5241
Pindala 3,49 km2
Linna õigused  1993
Linnapea Henn Põlluaas
Maakond  Harjumaa

Saue, linn Harjumaal Tallinna–Paldiski raudteeliini ja Tallinna ringtee vahelisel alal, Tallinnast 18 km edelas. Tekkinud Saue mõisakeskuse ja 1920 ehitatud Saue raudteejaama juurde.

Sauel on linnavalitsus, Lääne-Harju politseijaoskond ja Liiklusregistri Saue büroo.

Saue mõisa härrastemaja

Rahvastik

Saue elanike arv
1974 2557
1989 4395
1994 4581
2000 4958
2003 5001
2010 5241
Eestlasi 1989. a 90%, 2000. a 92%, 2003. a 97%

Saue elanikkond on viimase 10 aasta jooksul positiivse mehaanilise iibe, viimastel aastatel ka positiivse loomuliku iibe tõttu aeglaselt suurenenud, kuid vananenud, eestlaste osatähtsus on kasvanud. Tööga hõivatuid oli 1989. aastal 54%, 2000. aastal 49%.

Saue elanike vanuseline jaotus
Aasta Elanike arv  Vanuserühm (aastad)
    0–14 15–64 üle 64
    arv % arv % arv %
1989 4395 1061 24 2924 67 410 9
2000 4958 903 18 3448 70 607 12
2010 5241 940 18 3481 66 820 16

Ettevõtlus ja transport

Saue töötajate jaotus tegevusalati
  1989 2000
Põllu-, jahi- ja metsamajandus 116 10
Kalandus 3
Mäetööstus 12 4
Töötlev tööstus 896 427
Energia- ja veevarustus 8 44
Ehitus 248 216
Kaubandus; sõidukite ja kodumasinate remont 200 539
Hotellid ja restoranid 60 70
Veondus, laondus ja side 100 215
Rahandus 8 50
Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus 144 205
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 220 222
Haridus 144 147
Tervishoid ja sotsiaalhooldus 108 116
Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 128 117
Töötajaid kokku 2392 2439

Peamised tegevusvaldkonnad linnas on metalli-, toiduaine-, plasti-, õmblus-, elektroonika-, ehitusmaterjali- ja reklaamitööstus ning teenindus ja kaubandus. Metalli töötlemisega tegelevad AS Saue EPT ja AS Arco-AR, masinaehitusega AS Sami, ehituslikke kuivsegusid valmistab Mira Ehitusmaterjalid OÜ ja klaasplasttooteid Koriks-Fiiber OÜ, katuseid ja katusetarvikuid teeb AS Toode, töörõivaid õmblevad OÜ Mini-Maksi ja OÜ Tekelson. Saue tuntuim ettevõte on kohvi ja maitseaineid tootev, 1992 asutatud AS Paulig Baltic. Suur linnas asuv logistikaettevõte on Arco Transport AS. AS Oriola turustab haigla- ja laboritarbeid. Sauel asub ka veterinaarravimite, täiendsöötade ja farmiravikute turustaja OÜ Zoovetvaru.

Tihe on ühendus Tallinnaga, Sauele käib lisaks bussidele ja marsruuttaksodele ka elektrirong.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Linnas on Saue Gümnaasium (2002/03. õa 920, 2009/10. õa 824 õpilast), Saue Muusikakool ja lasteaed Midrimaa (Eesti suurim, 357 last), raamatukogu, Saue Huvikeskus ja Saue Noortekeskus, tegutsevad MTÜ Saue Folk, Eesti Meestelaulu Seltsi Saue Poistekoor ja MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester. Sporti tehakse peamiselt gümnaasiumi spordikompleksis, uusim spordirajatis on 2001. aastal valminud ujula. Vabas õhus sportimiseks on 1,3 km pikkune valgustatud Sarapiku terviserada. Tegutseb Saue Kristlik Vabakogudus. Huvipakkuvad on Saue mõisaansambel (kasutatakse mitmesuguste ürituste korraldamiseks; 17,5 ha suurune mõisapark on looduskaitse all), 19. sajandi alguses ehitatud postijaama hoone, trahter, Eesti iseseisvuse eest langenute mälestuskivi ja tammik (27,4 ha; looduskaitse all). Sotsiaalhoolekandega tegeleb Saue Päevakeskus, selle juures tegutsevad pensionäride klubi Tammetõru ja vabadusvõitlejate ühendus. Tervishoiuteenuseid osutavad OÜ Saue Perearstikeskus, OÜ Saue Hambaravi ja 3 apteeki, tegutseb loomakliinik. Linnavalitsuse infoleht Saue Sõna ilmub kaks korda kuus.

Ajalugu

Saue (2003)

Muinasajal oli Saue ümbrus Vomentakæ kihelkonna keskseid asustuspiirkondi. Nüüdset Vanamõisa (algselt Kerguta) küla, mille maal suur osa Sauest paikneb, on esimest korda mainitud Taani hindamisraamatus (Kircotæn). 1548 on mainitud Saue küla (Sawne), nüüd on see Kanama. Saue mõis rajati Rootsi võimu ajal. 1920. aastail Saue raudteejaama lähedale tekkinud aedlinn liideti 1960 tollase Tallinna Keskrajooniga. 1973 ühendati Saue aedlinn ja Sauevälja küla põhiosa (Saue mõisa ümbrus) Saue aleviks, mis 1993. aastani allus Tallinna Lõunarajoonile. Linn on Saue aastast 1993.

Kirjandus

  • Saue linn. Koostajad Peeter Eelsaare, Henri Eelsaare. Tallinn, 2007 

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011