Rossfeldt, Julius

Julius Rossfeldt (pseudonüüm Põld; 8. VIII 1875 Paldiski – 16. IX 1940), teatritegelane, näitleja ja näitejuht. Isa madrus. Abikaasa Anette Rossfeldt.

Lõpetas 4‑klassilise algkooli. 12‑aastaselt alustas tööd laevapoisina (töötas laevadel ka kütjana ja madrusena). Lavategevust alustas 1899 Lootuse seltsis, aastast 1903 oli Estonia näitleja ja 1907–08 näitejuht, 1908–14 juhtis Lutheri rahvamaja ja 1915–17 Valvaja seltsi näiteringi. Oli 1917 Tallinna Tööliste Teatri asutaja, lavastaja ja repertuaarikomisjoni liige ning Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei Põhja‑Balti Komitee Täidesaatva Büroo esimees (VSDTP liige aastast 1905) ja bolševike esindaja Tallinna Linnavolikogus; kuulus ka Eestimaa Sõja‑ ja Revolutsioonikomiteesse. Saadeti 1918 Eestist välja, töötas Venemaal mitmes puidutööstusettevõttes ja 1929–32 NSV Liidu kaubandusesinduses Inglismaal. 1937 arreteeriti, hukkus represseerituna.

Lavastusi

 • Canthi Anna Liisa (1907)
 • Rutoffi Vastu vett (1908)
 • Heijermansi Seitsmes käsk (1908)
 • Hauptmanni Voorimees Henschel (1908, mängis Henschelit)
 • Schilleri Röövlid (1908, mängis Karl Moori; kõik Estonias)
 • Skowronneki Metsamajas (1910)
 • Gorki Põhjas (1912)
 • Tširkovi Juudid (1914, mängis Nacmanit)

Osi

 • Johannes Hartwig (Vossi Eva, 1901)
 • Kleštš (Gorki Põhjas, 1903)
 • Philippe Dorblay (Ohnet' Rauavabriku omanik, 1903)
 • Neergard (Brandese Külaline, 1905)
 • osaaline (Anto Merepojad, ca 1910 Lutheri Rahvamajas)
 • Boss (Heijermansi Lootus õnnistuse peale, 1917)

Kirjandus

 • A. O. Anette ja Julius Rossfeldti 15-a. näitelavalise tegevuse puhul. – Tallinna Teataja, 8. veebruar 1914
 • Julius Rossfeldt Eestis: Väljasaadetu külaskäik. – Uudisleht, 12. juuni 1929
 • A. Vaarman, J. Kross. Tallinna proletaarse teatri ajaloost I. Tallinn, 1957
 • L. Kirepe. Julius Rossfeldt – kunstnik, võitleja. – Sirp ja Vasar, 3. november 1967
 • K. Soosalu. 100 aastat Julius Rossfeldti sünnist. – Sirp ja Vasar, 22. august 1975

Arhiivimaterjale

 • Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, fond T166

Emand Hartwig – Anna Markus, Johannes Hartwig – Julius Rossfeldt, Eva – Betty Kuuskemaa. Vossi „Eva“. (Estonia, 1901)

Moulinet – Willem Thal, Hertsog Bligny – Paul Pinna, Dr. Servan – Jüri Markus, Claire – Betty Kuuskemaa, Philippe Dorblay – Julius Rossfeldt. Ohnet' „Rauavabriku omanik“. (Estonia, 1903)

Florigel – Betty Kuuskemaa, Neergard – Julius Rossfeldt. Brandese „Külaline“. (Estonia, 1905)

Julius Rossfeldt. Anto „Merepojad“. (Lutheri Rahvamaja, ca 1910)

ETBL, 2000 (I. Taarna); täiendatud 2017