Tagasi ETBL-i avalehele

purjestus

purjestus (ingl rig, vn парусное вооружение), peelte ja purjede paigutus purjelaeval. Raapurjestuse korral on põhipurjed kinnitatud põiki laeva asetsevate raade külge, pikipurjestuse (näiteks bermuuda- ja ladinapurjestuse) puhul paiknevad purjed laeva pikitasandis ja on harilikult kinnitatud mastide ja taakide külge.

Purjestus määrab laevatüübi, see oleneb mastide arvust ja konstruktsioonist ning kasutatud purjedest.

  • Raapurjestus – põhipurjed on kinnitatud põiki laeva asetsevatele raadele (raapurjed). Eristatakse täisraapurjestust (kahe tengiga mast ja igale raale alaliselt kinnitatud puri) ja osalist raapurjestust (mastil üks raapurjedega teng, alamasti raa harilikult purjeta või kannab ajutist purje, näiteks brefokki, mida kasutatakse ainult tagantpoolt traaversit puhuva tuulega).
  • Pikipurjestus – purjed paiknevad laeva pikitasandis ja on harilikult kinnitatud mastidele ja taakidele (pikipurjed). Pikipurjestuse liigid: bermuudapurjestus, gunterpurjestus, kahvelpurjestus, ladinapurjestus, lüügerpurjestus, priitpurjestus.

Parklaeva purjestus

1 kliiverpoom, 2 pudinkliiver, 3 väliskliiver, 4 sisekliiver, 5 fokkmarsstaaksel, 6 fokkpuri, 7 alafokkmarsspuri, 8 ülafokkmarsspuri, 9 fokkpraampuri, 10 fokkroilpuri, 11 grootroiltaaksel, 12 grootpraamtaaksel, 13 grootmarsstaaksel, 14 grootpuri15 alagrootmarsspuri, 16 ülagrootmarsspuri, 17 grootpraampuri, 18 grootroilpuri, 19 besaantengtaaksel, 20 besaanmarsstaaksel, 21 besaantaaksel, 22 besaanpuri, 23 besaantopsel, 24 fokkmast, 25 fokkmarssteng, 26 fokkpraamteng, 27 grootmast, 28 grootmarssteng, 29 grootpraamteng, 30 besaanmast, 31 besaanteng 

MerLe, 1996; VE, 2006