Tagasi ETBL-i avalehele

meretase

meretase, lainetuseta mere (ookeani) pinna kõrgus, mida mõõdetakse tinglikult kindlaks määratud nn nullveetasemest. Meretasemest lähtub maapinna mis tahes punkti kõrguse ja vee (ookeani) mis tahes punkti sügavuse mää­ramine. Meretase muutub pidevalt, paljuaastase keskmise meretaseme järgi on määratud maapinna absoluutne kõrgus ja vee sügavus. Eestis on mõõdetud absoluutsed kõrgused Läänemere tasemest Kroonlinna veemõõdulati nulli järgi. Meretaseme muutumisel erista­takse aeglast (eustaatilised liikumised) ja suhteliselt kiiret merepinna kõikumist (näiteks seiš, looded ning ühesuunalise tuule põhjustatud aju- ja paguvesi).

Eestis teostab TTÜ meresüsteemide instituut reaalajas meretaseme mõõtmisi (10 mõõtmiskohta nii mandril kui ka saartel) ja koostab meretaseme muutumise prognoose ning edastab need Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudile.

EE 6, 1992; VE, 2006; muudetud 2011