Tagasi ETBL-i avalehele

Kettunen, Lauri

Lauri Kettunen

Lauri Einari Kettunen (10. IX 1885 Joroinen – 26. II 1963 Läänemeri), soome keeleteadlane, Soome Teaduste Akadeemia liige (1932). Lõpetas 1908 Helsingi ülikooli, 1913 kaitses samas doktoritööd Kodavere murrakust. Tegi 1903 esimese õppereisi Eestisse; aitas Vabadussõja ajal Eesti Abistamise Peakomitee esindajana tõhusalt kaasa Soome vabatahtliku abi korraldamisele, teda ja abikaasa Hilja Kettust autasustati Vabadusristiga. Oli 1919–24 Tartu ja 1929–53 Helsingi ülikooli professor, 1920–24 Akadeemilise Emakeele Seltsi esimees.

Käinud palju kordi uurimisreisidel eesti, vadja, liivi, soome, karjala, vepsa ja lapi keele alal, töötanud Ungaris. Taastamaks liivi kirjakeelt, avaldas koos Oskar Looritsaga esimese liivi keele lugemiku (1921). Uurinud kõiki läänemeresoome keeli, koostanud soome kooligrammatikaid ja õigekeelsuskäsiraamatuid, avaldanud Toivo Hovi varjunime all ilukirjandusteoseid, sealhulgas eestikeelse luulekogu „Südame sillad” (Helsinki, 1960) ning reisikirjeldusi ja mälestusi („Laadogast Balatonini: mälestusi 1918–1924”, eesti keeles 1999). Oli ajakirjade Eesti Kirjandus ja Eesti Keel toimetuse liige. Eesti keelehoolde rajajaid.

Töid

 • Lautgeschichtliche Untersuchung über den kodaferschen Dialekt (2 kd, 1913)
 • Vatjan kielen äännehistoria (1915, 21930)
 • Eesti-soome sõnaraamat (1917, 31991)
 • Viron kielen äännehistorian pääpiirteet (1917, 31962)
 • Lõuna-vepsa häälik-ajalugu (2 kd, 1922)
 • Lauseliikmed eesti keeles (1924)
 • Suomen murteet (3 kd, 1930–40)
 • Livisches Wörterbuch (1938)
 • Etymologische Untersuchung über estnische Ortsnamen (1955)
 • Suomen lähisukukielten luonteenomaiset piirteet (1960)
 • Eestin kielen äännehistoria (1962)

Kirjandus

 • P. Ariste. Lauri Kettuneni tegevusest Tartus. – Keel ja Kirjandus 1983, nr 6
 • T. Erelt. Lauri Kettunen ja eesti keelekorraldus. – Keel ja Kirjandus 1985, nr 8
 • H. Neetar. Lauri Kettunen ja eesti murdeuurimine. – Keel ja Kirjandus 1985, nr 9
 • V. Pall. Lauri Kettunen ja eesti kohanimed. – Keel ja Kirjandus 1985, nr 9

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (P. Alvre)