Tagasi ETBL-i avalehele

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, lühend ITK, Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluv, keskkonnaalast informatsiooni koguv ja töötlev riigiasutus, aastast 2010 Keskkonnateabe Keskuse Tallinna üksus (Tartu üksus on endine Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus). ITK loodi 1989 väikeettevõttena Looduskasutuse Infokeskus, ITK-na tegutses aastast 1993. Töötas andmekogude büroo (andmehõive korraldamine), keskkonnaseisundi büroo (keskkonnaseisundit kajastavate andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine), loodusbüroo (bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide riiklikku kaitset puudutavate ülesannete täitmine), jäätmeandmebüroo (jäätmelubade ja õigusaktide alusel peetavate jäätmevoogude arvestus, riikliku pakendiregistri pidamine), infotehnoloogia büroo, haldusbüroo ja tehnobüroo. ITK-s loodi Interneti-põhine Eesti looduse infosüsteem EELIS ja keskkonnalubade infosüsteem KLIS. Aastast 2003 oli ITK keskkonnaregistri volitatud töötleja ning aastast 2002 Euroopa Keskkonnaagentuuri Eesti kontaktasutus.

EE 12, 2003; muudetud 2011