Tagasi ETBL-i avalehele

kesa

Küntud kesa

kesa, harilikult taliteravilja (sademetevaestes piirkonda­des ka suvinisu) kasvatamiseks ettevalmistatav külvikorraväli. Kesa haritakse ja väetatakse mullaviljakuse suurendamiseks ja umbrohtumuse vähendamiseks.

  • Kultuurideta ehk täiskesal (ka puhaskesal) taliteravilja külvi aastal eelkultuuri ei kasvatata, kesaharimine algab eelmisel sügisel (mustkesa) või kevadkünniga (varajane kesa), varemalt rakendati ka hilist ehk jaanikesa, mida hakati harima kesksuvel kesakünniga.
  • Kultuuridega ehk osalisel kesal kasvatatakse taliteravilja külviaastal mõnd aegsasti koristatavat eelkultuuri (näiteks põldheina, varajast otra) või haljasväetiskultuuri (näiteks mesikat, sinepit).
  • Melioratiivkesaks nimetatakse kul­tuurideta külvikorravälja, kus on vaja teha ulatus­likku kivikoristust, remontida kuivendussüsteeme, lubjata, sügavharida jms. Kesa haritakse mitu korda, iga kord sügavamalt. Umbrohutõrjeks kooritakse põldu enne kesakündi mitu korda.

VE, 2006; EME 1, 2008 (H. Vipper)