Kask, Karin

Karin Kask (sündinud Mullas; 22. IX 1919 Tallinn –12. V 1998 Valkla), teatriteadlane ja -kriitik. Eesti Teatriliidu liige (1956). Isa kõrgem sõjaväelane Olav Mullas, ema kooliõpetaja.

Õppis 1927–33 Tallinna Prantsuse Lütseumis, lõpetas 1938 Tallinna tütarlaste kommertsgümnaasiumi ja 1946 Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal, täiendas end 1948–50 Moskvas Lunatšarski-nimelises Riiklikus Teatrikunstiinstituudis (GITIS) kaugõppeaspirantuuris. Ülikooli kõrvalt töötas ajakirjanikuna 1941–44 Eesti Sõna, 1944–46 Õhtulehe ja 1946–48 Noorte Hääle toimetuses, 1947–49 Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu konsultandina ja 1948–49 Eesti Riikliku Teatriinstituudi õppejõuna. Tegi kaastööd Eesti Raadiole. 1950–54 oli represseerituna vangis.

Kirjutas 1954–59 Eesti NSV Teatriühingule (ETÜ) eesti teatri ajaloo alaseid töid, oli 1959–61 ETÜ vanemkonsultant ja 1961–62 vastutav sekretär.  1962 loodi tema algatusel Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis teatriuurimiskeskus, kus töötas 1962–67 nooremteadurina ja 1968–89 vanemteadurina teatriajaloo alal. Korraldas esimesed teatrisotsioloogilised ankeetküsitlused. Oli 1959–88 ühtlasi Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri teatriajaloo õppejõud ja Tallinna Kultuuriülikooli teatriteaduskonna juhataja. Kaitses 1961 Moskvas GITIS-es kandidaadiväitekirja „Shakespeare eesti teatris” ja 1972 doktoriväitekirja „Eesti draamateater”. Kirjutanud raamatuid eesti sõnateatri arenguloost,  näitlejate ja lavastajate elust ja loomingust, teinud teatrisotsioloogilisi uurimusi.  Avaldanud ajakirjanduses arvukalt teatriloolisi ja -kriitilisi artikleid, hooajaülevaateid, korduvalt käsitlenud Anton Hansen Tammsaare ja William Shakespeare'i lavatõlgendusi Eesti teatris. Tutvustanud välisteatreid ja suurte meistrite loomingut. Teinud teleretsensioone, teatriloosaateid raadios ning televisioonis. Koostanud ja kommenteerinud mälestusteraamatuid, kirjutanud artikleid eesti sõnateatri kohta nii kodu- kui välismaistele teatmeteostele.

Teatrikriitika preemia 1973, 1975, 1979, 1981. Eesti NSV Kultuuriministeeriumi ja Eesti Teatriliidu kriitikaauhind 1988, Priit Põldroosi nimeline auhind 1988.

Raamatuid

 • Shakespeare eesti teatris. Tallinn, 1964
 • Ants Lauter. Tallinn,1965
 • Eesti NSV rahvakunstnik Ilmar Tammur. Tallinn,1966
 • NSV Liidu rahvakunstnik Aino Talvi. Tallinn, 1966
 • V. Kingissepa nimeline Tallinna Riiklik Akadeemiline Draamateater. Tallinn, 1966
 • Teatritegijad, alustajad. Tallinn,1970
 • Esimene hooaeg 1940/41. Tallinn1970
 • Eesti NSV rahvakunstnik Jüri Järvet. Tallinn,1974
 • Эстонский театрTallinn, 1978 ( koos L. Tormise ja V. Paalmaga)
 • Inimesed teatrisaalis. Tallinn, 1980 ( koos L. Vellerannaga, ka vene ja saksa keeles)
 • Eesti nõukogude teater 19401965. Tallinn,1987
 • Teatriaeg liigub kiirelt (valik teatriartikleid 1963–87). Tallinn, 1989

 

Kirjandus

 • Sinu isiklik piksevarras: Karin Kase kirjad Kaarel Irdile 1953–1984. Koostaja T. Saluvere. Tartu, 2007. (Litteraria; 23)
 • N. Andresen. Shakespeare Eestis: [ „Shakespeare eesti teatrilaval”]. – Keel ja Kirjandus 1958, 6
 • G. Meri. Teedrajav teatrilooline uurimus: [„Shakespeare eesti teatris”]– Keel ja Kirjandus 1965, 2
 • K. Uibo, J. Kahk. Õnnitleme Karin Kaske. – Sirp ja Vasar, 26. september 1969
 • R. Põldmäe.  Arutlusi eesti teatri ajaloo teemal: [„Teatritegijad, alustajad”]. – Keel ja Kirjandus 1970, 10
 • N. Andresen. Eesti teatriajaloo esimene katse: [„Teatritegijad, alustajad”]. – Looming 1970, 10
 • M. Teras. Karin Kask kunstiteaduse doktoriks. – Kodumaa, 24. mai 1972
 • K. Kask. Ühe mureliku elukutse rõõmud. Intervjueerinud L. Tormis. – Kultuur ja Elu 1979, 9
 • K. Kask. Millest räägivad kogemused. Intervjueerinud E. Link. – Sirp ja Vasar, 21. september 1979
 • L. Lindau. Vastastikune usaldus. Kirjutas üles L. Vellerand. – Noorte Hääl, 22. september 1979
 • K. Kask. Et sünniks teatrikunst. Intervjuu toimetusele. – Kodumaa, 26. september 1979
 • Vastab Karin Kask. Intervjueerinud M. Visnap. – Teater. Muusika. Kino 1988, 4
 • A. Laasik. Meie teatriuurijast doktor. – Reede, 22. september 1989
 • L. Tormis. Karin Kaske meenutades. – Teatrielu ’97
 • [Nekroloog]– Eesti Päevaleht, 20. mai 1998.
 • [Nekroloog]. – Sirp, 22. mai 1998
 • J. Viller. Kriitiku kirjad lavastajale. – Sirp, 10. august 2007
 • К. Каськ. Не надо бояться воспоминаний. Беседу записала М. Виснап. – Таллинн 1989, 1

Arhiivimaterjale

 • Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, fond T238

Välislinke

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (M. Mauer); muudetud 2016