Tagasi ETBL-i avalehele

Karoles, Kalle

Kalle Karoles (1. VI 1953 Tartu), metsateadlane, põllumajanduskandidaat (1987, Leningrad). Lõpetas 1976 Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Olnud 1981–85 Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi vaneminsener ja nooremteadur, 1985–91 ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi peametsapatoloog, 1991–92 Eesti Riikliku Metsakaitseteenistuse juhataja, 1992–96 Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi direktor, aastast 1996 Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse juhataja, aastast 1993 ühtlasi Eesti Põllumajandusülikooli metsakasvatusinstituudi õppejõud (aastast 1994 dotsent), aastast 2005 Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna dotsent. Õpetanud ulukite bioloogiat ja jahinduse aluseid, metsafütopatoloogiat ja metsakaitset. Avaldanud kirjutisi metsanduse aluste, metsapoliitika, -kaitse, -seire ja -uuendamise, männimetsade majandamise ning keskkonnakaitse kohta.

Valgetähe IV klassi teenetemärk (2005).

Töid

  • Männikute sanitaarset seisundit halvendavad tegurid ja võimalik kahjustusi mehhanism. – Metsanduslikud uurimused 1992, XXV
  • Forest and forest products. – Country profile: Estonia (New York, 1994, autoreid)
  • Eesti metsad ja metsandus (1996, koostaja ja autoreid)
  • Sustainable forest management in Estonia (Lissabon, 1998)

Kirjandus

EE 14, 2000; ETeadBL I, 2000; muudetud 2011